• titulka.jpg
Tímto textem bych vám chtěl přiblížit druidské rituály z všeobecného hlediska. Těm co s druidstvím teprve začínají a tápou by to mohlo ukázat cestu dál a ostatním třeba taky něco nového. Přeji příjemné počtení.      V první řadě se podíváme na místo, kde se bude rituál konat. Nejlepši by bylo pro něj využít nějaké z energií nabytých míst ( kamenný kruh, menhir,...). Na těchto místech je třeba se chovat mimořádně opatrně, dávat pozor na co myslíme a nesmíme takové místo jakkoliv poškozovat - např. když chceme mít zapálenou svíčku, tak jen a pouze ve svícnu. Není nic horší než vyteklý vosk na kameni. Viz Klobucký menhir - taky si tam nějaký člověk zapálil svíčku - nic proti nemám, ale kdyby používal svícen. Kdyby to tak dělal každý, jak by posvátné místo zachvěli vypadalo? naneštěstí menhir potkalo ještě jedno neštěstí. Někdo na něho načmáral hákový kříž. Ten nacistický - hrany přesně do 90°. Tady to nemělo žádnou spojitost se svastikou, symbolem slunce, která se normálně používá v Indii i američtí Indiáni ji používaly. Naštěstí někdo se to již pokusil dát šetrně pryč, takže není tak výrazně vidět, ale je tam, ale co se dá už dělat? Dále by se na posvátných místech neměly odhazovat odpadky, zkoušet škrabat mech, jestli ho náhodou má nějaký kámen na sobě atd. Pokud jsme rituál skončili, odejdeme s tím , že po nás na místě nic špatného nezůstane. Jednoduše využívejte posvátná místa, ale chovejte se tam pěkně a obezřetně. Ale klidně můžeme rituál dělat někde u studánky, potoka, jezera, na kopci?aj. tahle místa mají své kouzlo ( a energii ). Nejlepší je když si na rituály najdete nějaké stále místo, které budete využívat a kde se budete cítit dobře a nebude v okolí žádný podmět, který by vás rušil. Tím myslím třeba chatovou kolonii, místo blízko rušné pěšinky v lese, či cokoliv co by vás mohlo v průběhu rituálu vyrušit. Není to dobré a v některých případech ani bezpečné. Když "náhodný kolemjdoucí" si vás všimne, některým z nich "to nedá" a půjdou k vám a budou se vás ptát, otravovat, vyrušovat atd. tohle se nemusí stát, ale je lépe problémům předcházet. Dále si musíme uvědomit, jestli provádíme rituál venku nebo uvnitř. O místech venku jsme se již bavili, ale u míst uvnitř si musíme dát pozor na různé vlivy - třeba geopatogenní zóny, velikost prostoru, rušnost atd. Když provádíme rituál na nějakém starém místě ( stará půda apod. prostě místa kde léta nikdo nebyl ) není na škodu místo trochu očistit - a to jak fyzicky tak duchovně.
Fyzicky - různé zametání, utírání prachu,apod. prostě aby jste měli na rituál příjemné prostředí.
Duchovně - můžete zde pronést nějaké zaříkávání, které posílí energie toho místa, jednoduché zaříkávání vypadá asi následovně: Vyberete si vhodné zaříkávání a obcházíte místo budoucího rituálu ve směru pohybu slunce a přitom zpíváte zaříkávání. Obejděte místo třikrát, můžete při tom vzít i svou hůlku a napřáhnout ji nad rit. místo a při zpěvu zaříkávání mířit hůlkou na střed rit. místa. Tohle je velmi jednoduché zaříkávání na přípravu místa. Nebo můžete použít třeba vykuřování. Jedná se o starý keltský zvyk ( dělává se hlavně o Vánocích ) po celém domě i chlévech se nosí pánev s rozžhaveným dřevěným uhlím na kterém se pálí byliny a jejich kouř očišťuje, můžete zvolit prakticky jaké chcete, ale já doporučuji např. levanduli, šalvěj, borovici nebo třeba mateřídoušku. Používejte jen ty byliny které 100% znáte a jste si jisti, že nejsou jedovaté, nepokoušejte se pálit nějaké jedovaté nebo ty které neznáte, jen proto, že pěkně vypadají atd. Aby se vám rostliny lépe pálily, tak je nejprve vysušte a pak je nasekejte/nakrájejte na malé kousky až skoro prášek. I při vykuřování můžete pronášet zaříkávání. Je to dobrý začátek, abyste si začaly vytvářet své vlastní zaříkávání, vzývání, ? Každý praktikující druid(ka) má svůj vlastní repertoár různých zaříkávání, zpěvů, vzývání,.. pro tuhle příležitost můžete použít něco jako: "Očištěné místo je silnější místo". Něco v tom smyslu. Bude stačit jednoduché a krátké. Tak jsme v bodě, kdy máme nalezené a připravené místo. Teď sem již dopravíme věci, které budeme při rituálu potřebovat.

     Většina druidských rituálů se vykonává v ochranném kruhu - kruh slouží k ochraně zúčastněných, oddělení těch, co do rituálu patří a těch co ne a hlavně uchování energie která se v průběh rituálu vytvoří, aby se nerozptýlila a byla přítomna k tomu až ji budeme využívat atd. Musíme brát v potaz jak bude kruh velký ( počet účastníků ), podle toho taky budeme vybírat místo. Tak máme teda místo a můžeme začít.     

     Všechny druidské rituály mají zákl. rámec, který je pro všechny stejný.


  nalezení, očista a příprava místa

  vytvoření kruhu - já vytvářím kruh hned na začátku rituálu, ale může se tvořit nejdůležitější částí, sou ale i tací, co ochr. Kruh nedělají vůbec nebo málokdy. Třeba druidové z ADF - píší - my kruh netvoříme vůbec, kdyby někdo přišel pozdě nebo tak něco, rak aby se mohl připojit. Můj názor je, že když děláme rit. tak by všichni měli být přítomni, kdo se měli zúčastnit, nebo se aspoň předem omluvit.Rituál v och. Kruhu je prostě mocnější na ochanu, soustředění energie atd. Ale každému co jeho jest.

  Proměnlivé jádro rituálu - obsahuje vše, co je specifické pro daný rituál.

  Zrušení kruhu - po každém rituálu musíme zase kruh zrušit. Nikdy neopouštějte aktivní kruh.

  Dar - O daru jsem se ještě nezmiňoval, tak tak činím teď. Je dobré dávat dar za to , že jsme pracovaly se silami při nějakém velkém rituálu nebo když si bereme větev na hůlku, tak i potom co nám strom dovolil si ji vzít, mu na oplátku taky musíme něco dát. Jednoduše: "Kde se bralo, musí se i dávat". Dar by měl být jednoduchý, symbolický,třeba rozlijeme kolem stromu co nám dal větev na hůlku med, trochu vína, rozdrobíme chleba, koláč atd. Nesnažte se tam toho nadrobit moc. Symbolicky. Ale něco by se dát mělo. Je to jako v Obchodě: "Nedostanete nic zadarmo, za vše musíte platit.Tady je to stejné. Něco za něco".

  Někteří druidové
  podávají po vytvoření kruhu a po konci rituálu, ještě před zrušením kruhu rituální přípitek, který stvrzuje účel rituálu a cíl zúčastněných. Přípitek se používá pouze ve skupinách ( 2 a více ), jednotlivci ne. Já, i když někdy pracuji ve skupině, přípitek nevedem.

     U běžných rituálů doba až zas tak nerozhoduje, pouze jestli se rit. vykonává v noci, či vedne. Je zřejmé, že ženy jsou odjakživa spojeny s měsícem, takže těm náleží rituály v noci ( po západu slunce). Ženský vliv a síla je největší při úplňku. Ale neznamená to, že se ženy nemohou účastnit rituálů ve dne. Takže sluneční vliv, denní rituály naleží přirozeně mužům. Pokud jde o velké svátky, tak je to tak, že by se měli slavit na nov či úplněk, který je bližší tomu datu. Třeba letos jsem Beltine oslavil 24. Dubna ( úplněk ), Lughanasad 5. Srpna ( nov ) a Samhain vychází na 5. Listopadu. Bylo mi sděleno pravidlo, že Beltine má být na úplněk a Samhain na nov, ale ne vždy to tak vyjde. Ale lze tyhle velké svátky slavit nejbližší víkend k nim a řekl bych, že takhle se to děje nejčastěji. Hlavně to není tak, že je 1. listopadu nebo posledního října - Ha to je Samhain! A vždycky na 1. května ( posl. Dubna ) je Beltine. Třeba Beltine se v dávných dobách slavíval také někde, když druid našel kvetoucí hloh. Jde o to, abyste ten svátek oslavily, ale v době, kdy se to "může" Pokud vám to nějak uteče a nebude vám to nějak sedět ( ani v kalendáři ani podle měsíční fáze ), tak to raději neslavte - mohlo by se to brát jako drzost a něco se vám i stát - bezesrandy. Trošku jiné je to u slunovratů. Tak třeba zimní slunovrat. Ve škole nás učili, že je 21. prosince. Den je nejkratší. Slunce pak pokračuje dál, aby se o letním slunovratu dostalo na vrchol své pouti ve světlé polovině roku. Astronomicky je to 21. června ( pokud si nejste jisti, mrkněte na nějaký server o počasí ), ale síly se zpožďují o 2-3 dny. Takže to máme 23. někdy 24. prosince. Někdy je to i na Štědrý den. O obsazování datumů keltských svátků křesťanskými tu nebudu mluvit, všichni víme jak to je. Na to tu jsou jiné články. Tak když chceme zimní slunovrat slavit se silami co se opožďují, musíme to nějak určit. Jak? Jednoduše. Na Barboru ( 4. prosince ) utrhneme ( neřežeme! ) třesnou větvičku, zlatý déšť aj. dáme do vody a ten den, kdy vykvete je zimní slunovrat.. Dělalo se to tak ( a stále dělá ) normálně. Tento zvyk se hodně udržuje v Rakousku a Německu, ale i u nás. A co když nevykvete? Když náhodou ne, tak byla na špatném místě. Možná zóna, blízkost radiátoru, komínu, prostě změnit místo. Zkuste si dát 3 a každou na jiné místo v domě a uvidíte, které vykvetou a které ne. S letním je to se silami stejně, ale zdá se mi, že to začíná být tak trochu módní záležitost. U rovnodennosti platí se silami to samé, ale pokud je budeme slavit v den, kdy bude stejně dlouhý den a stejně dlouhá noc a ne až 2 - 3 dny potom, tak by to nemělo vadit.

Rituály síly se většinou provádějí na jaře. Příroda je plná energie a připravuje se na světlou polovinu roku. Energie je čerstvá, silná. Na podzim je zase dobré dělat rituály spojené s vázaným vlivem atd. Energie je soustředěná. Ve stromech se vrací hluboko do nitra stromu, zatímco na jaře je až nejzaších větvičkách.

Existuje ještě jedno pravidlo, které můžeme brát v potaz. Samozřejmě taky má něco do sebe dalo by se použít, pokud by se jednalo o veledůležitý rit., při kterém by bylo potřeba spousta energie, tak by jsme se řídili následující, ale nebojte se i v té "horší" polovině by vám rit. měli fungovat.

  posilující kouzla, hojnost, prostě to dobré se mohou dělat v rozmezí
  půlnoc - rozbřesk - poledne
  nov         - půle     -úplněk
  Samhain - Imbolc - Beltane

  oslabující, poškozující kouzla
  poledne - soumrak - půlnoc
  úplněk      - půle     - nov
  Beltane - Lughanasad - Samhain
    - tenhle poslední odstavec jsem převzal ze stránky pro všechny kelty s laskavým svolením autora. Celý článek si můžete přečíst zde .
Ale pro jeho druhou část mám jisté připomínky. Nezapomeňte, že jako druidové neuděláme žádné činy, kouzla, atd. které by mohly jakkoliv škodit. Druidové nejsou zlí a nikdy nebyli krutí tyranové. Termíny můžete znát, ale žádná zlá kouzla a zlo nikomu nepřejte - to přenecháme méně osvíceným jedincům.
Be in Peace.