• titulka.jpg
Pokud se chceme zaobírat historií druidství, musíme cestovat časem dál, než si myslíme. Druidové, to není jen Klasické období, ale i jejich minulost - dobu před klasickým obdobím a samozřejmě budoucnost.. Proto- druidové: rané období
V první řadě je třeba říci, že druidské učení nebylo nikým založeno, narozdíl třeba od Buddhismu apod. A byly to právě šamanské tradice kultur západní a střední Evropy, které formovaly druidskou tradici. Tradice se nevynořila najednou z mlh času. Vše vznikalo postupně.

Častý omyl je myslet si, že megalitické stavby postavili druidové. Ne, nepostavili je, ale pouze z toho klasického hlediska. Nebyli to druidové, které známe z Klasického období, ale byli to jejich předchůdci. Znalosti, které měli, pocházely ze Zásvětí a Božské úrovně bytí. Tihle lidé byli jen ?dělníky? velkého systému a andělé byli božskými architekty, kteří vše pozorovali ?z výše.? Je až zarážející přesnost vystavění menhirů třeba po obvodu kružnice, jejíž poloměr je několik desítek kilometrů (takovéhle menhiry jsou i u nás). Šamani těchto kultur tohle všechno věděli, veškeré znalosti, které měli, si předávali pouze mezi sebou ? vznikalo učení určené jen ?vyvoleným.?

Asi nejromantičtější představou je, že druidské učení pochází z Atlantidy. Když se bájný ostrov potápěl, několika jedincům se podařilo odplout v poslední chvíli. Jedni se vydali na západ ke břehům Ameriky, druzí na východ k Anglii ( spekuluje se o mnohých umístěních Atlantidy, z nichž většina se nalézá ve Středozemním moři ? ač tam nějaké podvodní ruiny snad chrámových komplexů nalezeny byly, zda se jedná o Atlantidu, prokázáno není).
Možná proto je tu podobnost v některých věcech duchovna Amerických Indiánů a Keltů.

Prakticky veškerá moudrost a vědomosti pocházely z jiných úrovní bytí. Tak se na území dnešní Anglie počala utvářet nauka, která později ovlivnila jak Římany či Řeky, tak i Egypťany a o mnoho let později i křesťanství.

Zlom začal nastávat v době železné (v Evropě od roku 1000 př. nl.). Během doby halštatské se začíná formovat vládnoucí vrstva ? rozdíly mezi bohatšími a chudšími vrstvami tehdejší společnosti se začínají prohlubovat. Můžeme tuto vrstvu nazývat ?aristokracií.?

Je jasné, že kromě bohatých a majetných, bojovníků a vládce, bude společensky stoupat i duchovenstvo. Bylo tomu tak za všech kultur, za všech dob, i tehdy. Nevíme přesně, od kdy se druidství jako systém začalo objevovat. Nicméně s historickými Kelty se setkáváme již okolo roku 500 př. nl. a tím začíná další velké období v historii druidské tradice. Tomuto období říkáme Klasické, nebo Zlatý věk.

 
TOPlist
WebArchiv - archiv českého webu
Magazín Boiohaemum - Ve stopách předků Vydavatel: KELTOI, obč. sdružení, Holé Vrchy 6, 294 46 Semčice, IČ 48682535; tel. 602 340 991, Email: keltoi@keltoi.cz, Registrace: ISSN: 1802-1794