• titulka.jpg

Poslední díl seriálu o historie druidské tradice mapuje hlavně okolnosti a události doby 20. stol. až do dnešních dnů. Je zde také jmenován menší přehled nejvýznamnějších druidských řádů a organizací ve světě.

Od renesance po současnostPo ?keltománii,? která zachvátila renesanci, se o tradici druidů začali velmi intenzivně zajímat svobodní zednáři, kteří byli ustanoveni jako společnost v 18. stol.

20. století
Celé 18. až polovina 20. stol. se z hlediska druidské tradice jako celku nesla ve znamení svobodných zednářů a jiných ?příměsí,? tito lidé nebyli pohany, zabývali se spíše charitou apod. Během počátků 20.stol se o učení druidů začali zajímat noví lidé, považovali se za pohany a nezajímala je tolik charita jako spíše ochrana přírody. Lidé jako Ross Nichols, který se v roce 1964 rozešel ze Starobylým druidským řádem ( Acient Druid Order ) a založil s dalšími, kteří ?šli s ním,? OBOD (The Order of Bards, Ovates & Druids), v současné době největší druidský řád v anglosaském světě, který má mnoho členů po celém světě včetně naší republiky. Přítelem Rosse Nicholsna byl Gerald Gardner, otec učení Wicca. OBOD a skupina lidí kolem Nicholse a Gardnera ustanovovala pohanství jako nový směr v náboženství a filozofii ve 20.stol. Dějiny tradice v 2. polovině 20. století jsou velmi ovlivněny OBOD, protože OBOD v Anglii velmi určoval vývoj tradice coby světového celku. Společenství OBOD začalo přijímat i ženy, což byla jedna ze zlomových událostí, kdy bylo učení druidů z veřejného hlediska přístupné i ženám, jak tomu bylo i kdysi.
Postupně se odpoutalo od zednářských příměsí a Nichlos vrátil společenství a druidství jako celku keltský pohanský směr. Většina dalších druidských skupin pak začalo vznikat až ve třetí čtvrtině 20.stol.


ShrnutíTohle vše je pouze špička ledovce. Tyto dějiny jsou přístupné veřejnosti a je vidět, jak se tradice měnila z tohoto veřejného pohledu. Říká se tomu také vnější kruh ? to, co je viditelné, přístupné běžným lidem, vnitřní kruh je mnohem větší.. Jsou a vždycky byli lidé (vnitřní kruh), kteří byli utajenými druidy, nebyli členy žádných řádů, společenství a podobně, a přesto se učili tradici. Tohle je to jádro, které ve skutečnosti přetrvalo věky a díky němuž tradice zůstává uchována.
V českých zemích i v Evropě jako celku bylo období od renesance naprosto nepříznivé pro vznik jakýchkoliv druidských řádů, jako tomu bylo v Anglii. Po renesanci přišlo baroko a s tím i rekatolizace českých zemí a Evropy jako celku (především tam, kde vládli Habsburkové). Přišlo osvícenství, které odmítalo jakoukoliv ?vyšší moc? a vše si vykládalo vědecky a racionálně. Dějiny 20. stol. jsou pro Evropu jako celek velmi špatné. Dějiny naší země ve 20. stol. jsou snad ještě horší.
Pokud si tedy uvědomíme, že tradice přežila také ve své tajné formě, předávané z generace na generaci, sice v minimálním množství, ale přežila, musíme si uvědomit, že tradice se vyvíjela a stále se vyvíjí, nemůžeme čekat, že ústní forma, kterou dnes několik zasvěcenců zná, bude stejná jako před více než 2000 lety.
Další důležitý postřeh je, že ten, kdo chce jít po stezce druidské tradice, nemusí být členem žádného druidského společenství, řádu či jiné organizace, nemusí mít dokonce ani fyzického učitele, aby byl s to dosáhnout druidské moudrosti. Druidské učení pochází ze zásvětí a božské úrovně bytí, tedy mimočasových dimenzí ? to znamená, že nauka ztracena není a těm, kdo k ní mají mít přístup, je cesta ukázána. Tudíž můžeme tvrdit, že nauka ztracena nebyla ? je ?nadčasová,? i když se mnou budou ?takzvaní vědci? nesouhlasit.

Na konec přináším přehled součastných druidských řádů, společenství a organizací. Není to vše, pouze výčet hlavních.

České

Druidové Boiohaema ? druidské společenství, které bylo založeno vcelku nedávno (21. listopadu 2006) Talcernem, Romanem a druidem Pavlem. Společenství sdružuje lidi, kteří kráčí po stezce druidské tradice, je to jejich životní cesta. Společenství se dynamicky rozvíjí a je oficinálně první druidskou organizací na území naší republiky. http://www.druidove-boiohaema.ic.cz


Česká větev OBOD
Nemá charakter skupiny, spíše se jedná o uskupení dudentů kurzu OBOD, který u nás distribuuje paní J. karpíšková - zástupce OBOD v ČR. Dlouhou dobu působilo neformálně; v roce 2007 vznikl web http://www.druidoveavronelle.wz.cz/.

Klan půlnočního stromu
Je českou pobočkou původně americké organizace ADF (viz. dále). Více informací na : http://arbor-nocturnus.wz.cz

Britské

OBOD - The Order of Bards, Ovates & Druids ? největší druidská organizace na světě, která podle svých záznamů sdružuje kolem 6000 členů po celém světě. Vydává korespondenční kurz, jehož koupě je podmínkou vstupu do společenství. Zakladatelem byl Ross Nichlols v r. 1964, který napsal svou slavnou knihu The book of Druidry. Nynějším šéfem OBODu je Philips Car-Gomm.
www.druidry.org

BDO ? British Druid Order - další z velkých řádů, který se však na rozdíl od OBOD orientuje spíše na Anglii. Byl založen v roce 1979 Philipem Shallcrassem a Emmou Restal-Orr a oba stojí v čele stále. Podmínkou vstupu do řádu je zakoupení brožury Druidství: Znovu zapálení posvátného ohně (Druidry: Re-Kindling the Sacred Fire).
www.druidorder.demon.co.uk

ADO - The Acient druid order ? jeden ze starších řádů, založený 1717 Johnem Tolandem. Existenčně nejstarší ze všech řádů, má více jak 3000 členů po celém světě. Charitativní činnost.
http://www.neopagan.net/AODbooklet.html

COBDO ? Concil of British druid orders ? Koncil britských druidských řádů ? společnost pro organizaci dialogu mezi britskými druidskými řády, sdružuje asi 20 ostrovních druidských řádů.


Irské

Druid Clan of Dana ? DCD ? klade důraz na irskou větev druidské tradice, má však velmi wiccanský přístup.
http://www.faeryfaith.org/dcd.html


Americké

RDNA - Reformed Druids of North America ? reformovaní druidové severní Ameriky. Největší skupina v Americe, sdružující více jak 4500 členů, založená v roce 1963.

ADF - Ár nDraíocht Féin (náš vlastní druidismus), angl. A Druid Fellowship (druidské společenství). Bylo založeno v roce1983 Issacem Bonewitsem, kdy vzniklo odtržením od RDNA. Společenství sdružuje kolem 400 členů.
www.adf.org

HK ? Henge Of Keltria ? Háj Keltria ? vznikla v r. 1986 jako organizace, která se odštěpila od ADF pro rozdílné názory v oblasti obecného indoevropského pohanství. Přičemž členové HK se chtěli vymezit spíše na neodruidismus než na obecný indoevropský základ.
www.keltria.org


Řádů a společenstev je mnohem mnohem více, zde ještě předkládám pár odkazů na rozcestníky na další řády a společenstva.

http://www.dobhran.com/DPgroups.htm

http://www.druidspath.com/resources/links/gwylinks.html