• titulka.jpg
Jelikož v poslední době pozoruji na internetu vzrůst zájmu o wydu a informace okolo ní, rozhodl jsem se pro napsání tohoto článku, a aby toho nebylo málo, tak wydu srovnám s jógou, která se v Evropě dnešních dnů těší velké oblibě. Předem ještě menší upozornění:
Veškeré poznatky a zkušenosti s oběma systémy jsou na základě MÝCH OSOBNÍCH NĚKOLIKALETÝCH ZKUŠENOSTÍ. Tudíž se nejedná o žádné výmysly, prázdné opisování a vytahování informací z knih apod. Takže to podle toho taky tak berte.
Teď již můžete pokračovat ve čtení?.

WYDA

Autoři knihy o wydě - Léčivá síla druidů popisují wydu jako "Jógu Západu". Jedná se o velké učení, které stejně jako jóga nezahrnuje jen tělesná cvičení, ale i meditace, filozofii, světonázor a další esoterní věci.

Wyda se dělí na 3. velké stupně

1. Velký stupeň - Uvědomění (hlavní důraz na tělesné cviky, cílem tohoto stupně je kontrola svého těla, připravení těla na větší vnímání energií, pevné zdraví a celkové zesílení duchovních schopností). Dělí se na 3 podstupně:

 • 1. Síla (posilovací cviky, za cíl mají zesílení energetických polí)
 • 2. Harmonie (harmonizující cviky, které mají za cíl energetická pole dostat na správná místa -    vyrovnat je do řady podél páteře)
 • 3. Sjednocení (sjednocovací cviky, které mají za cíl všechny 3 energetické pole spojit do jednoho     velkého kolem těla)

2. Velký stupeň - Kontrola
(hlavní cíl tohoto stupně je práce s energií, její směrování, změna, vytváření? Adept je již plně připraven z prvního stupně - tělo je již fyzickými cviky připraveno na práci s energií, její lepší vnímání atd. (někdy je tento stupeň označován jako stupeň magie)

3. Velký stupeň - Osvobození
Tento stupeň jež má za cíl osvobození se od materiálních vazeb. Není pravda, že o něm nejsou žádné informace, mnoho lidí na světě dosáhlo tohoto třetího stupně, ale ne z našeho pohledu, nýbrž z pohledu východních filozofií. Tento stav je srovnatelný s plným uvolněním energie kundaliní (otevření všech čaker - energie kundaliní může volně proudit ). Pokud někdo dosáhne úplného probuzení energie kundaliní, v podstatě již prakticky "není schopen normálně žít" na tomto světě. Jako přípravu svého těla lidé cvičí jógu, aby tělo bylo připraveno na nápor energie, jinak by si člověk mohl velmi škaredě ublížit, pokud by probudil energii kundaliní bez přípravy. Já se zde budu samozřejmě zaobírat jen 1. velkým stupněm - fyzickými cviky wydy a jógy.


Princip wydy
Cviky fungují na vědomém usměrňování energie do energetických polí. Energetická pole jsou v podstatě srovnatelná s čakrami co se definice týče, některé se však nachází trošku jinde než čakry. Více v tabulce.

Definice energetického pole
Energetické pole jsou nahromadění energie v určitých místech (hlava, hruď, břicho). Zatímco čakry jsou místa, kde se tělo a mysl, energetická pole jsou komplexní energie těchto čaker.

 • Vitální pole
  Nachází se v oblasti pupku. Má na starosti veškeré fyzické funkce a pochody, sexualitu, trávení, fyzickou sílu?

 • Emocionální pole
  Nachází se v oblasti středu hrudníku. Má na starosti dýchaní, srdce, emoce ? podobně jako u čaker je podle mě i ve wydě zde předěl mezi polem vitálním, které se soustřeďuje na fyzické funkce těla a polem mentálním, které se soustřeďuje na "duchovní stránky života".


 • Mentální pole
  Nachází se v oblasti třetího oka - tj. "uprostřed čela" asi tak 2cm nahoru od kořene nosu. Je zodpovědné za mozek a jeho činnost, vnímavost, úsudek a duch. schop. člověka.


Druidská pěst
Je zvláštní spojení rukou, kdy jsou ruce k sobě semknuty pěstmi a bříška palců se přitom dotýkají. Tímto se uzavře energetický okruh jehož silovým centrem je srdce. Pozorní lidé si mohou povšimnou, že druidská pěst jsou vlastně 2 spirály navzájem k sobě opačné, tím je jisté, že energie mohou svévolně proudit, protože se využívá resonance spirál.

Energetické obrazce
Další zvláštností wydy je začlenění přírodních prvků do cvičení. Tyto prvky: dřevo, voda, tráva, květy, kov, ale i další různé věci typu déšť, mesíční svit, tekoucí voda?
Skládají se do geometrických obrazců (čtverec, trojúhelník, kruh, ale i spojení kruhu a trojúhelníku a další). Každý obrazec se hodí na jiný typ cviků. Např. čtverec a trojúhelník se hodí na posilovací cviky, kruh, osmička a strom se hodí na harmonizující, dále existují i obrazce, které podporují jak sílu tak harmonii. Energetický obrazec se musí vykrokovat, nestačí jen pouhé rozmístění daných zesilujících prvků, ale jde o to, aby se přímky, které spojují jednotlivé prvky vykrokovaly a při nich se zpívaly ještě energetické hlásky podle potřeby na které pole se chceme zaměřit. Tím, že se obrazec vykrokuje a vyzpěvují se přitom energetické hlásky, dochází při cvičení k resonanci mezi prvky a druidskou pěstí před daným polem (za vyzpěvování dané hlásky).

odkaz na tabulku čaker a energetických polí
                                jiný obrázek              více o čakrách

Osobní pocity při cvičení
Jednotlivé pocity jsou prakticky u každého cviku jiné, ale v podstatě se shodují pocity ze všech cviků jednotlivých stupňů. Při síle cítíte jak do vás proudí energie. V oblastech energetických polí cítíte jakoby teplo (nahromadění energie). Obecně se zvyšuje tělesná výkonnost (nejen ta), ale zase jak u koho. Někteří lidé mohou mít silně vyvinuté třeba mentální pole a méně třeba vitální. Někteří mohou mít zase jiné kombinace. Proto je hloupost tvrdit, že posilovací cviky některý jedinec musí cvičit určitou dobu. Záleží na každém jak na tom je. Je to individuální. To samé platí i o cvicích harmonizujících, někteří mohou mít energetická pole "blíže správným místům", jiní ne.
U harmonizujících cviků, když se pole dostane do správného místa, když je zharmonizováno, tak cítíte takový náhlý příval tepla v té oblasti. Jakmile se mi zharmonizovaly všechny 3 pole, tak jsem cítil, jak mnou doslova valí energie. To teplo ve všech 3 oblastech bylo strašné. Poprvé jsem nevěděl co se děje. Jenže tyhle pocity trvaly několik dní v kuse! Pár momentů po cvičení jsem byl teda opravdu velmi udivený, pak mi to došlo, za těch pár dní jsem si na ten pocit zvykl a už to bylo "normální". Časem se to trošku uklidnilo. Sjednocovací cviky by měly trvat různě, záleží na tom kolikrát denně wydu cvičíte. Mohu vám upřímně poradit. Pokud cvičíte obden, jednou denně nebo méně, tak toho raději nechte, nikdy nedosáhnete takových účinků, jako když cvičíte 2x - 3x (4x) denně. Prošel jsem si tím. Myslel jsem, že to stačí 1x za den, ale není to pravda. Samozřejmě výsledky jsou, ale nikdy nebudou takové jaké by mohly být. Jakmile okusíte výsledky pravidelného cvičení vícekrát než jednou denně, změníte názor. U sjednocovacích cviků jsem měl pocit, když v prvních fázích se mezi energetickými poli vytvářely "jakoby trubky" které časem nabíraly na objemu a pole se velmi rozšiřovaly a prostupovaly mě ven, jakmile se energie "slijí" do jedné, tak to moc ani nejde popsat.
JÓGA

Jedná se taktéž o velký systém. Který má v podstatě stejné cíle jako wyda (zdraví, zesílení duch. schopností?). Má však trošku složitější dělení. Cvikům v józe se říká "asány" a jsou v podstatě statické nebo se přechází z jedné polohy do druhé, ale střídají se za sebou statické pozice, na rozdíl od wydy, kde je jen málo cviků statických.

Dělení - citace článku "O józe" ze serveru www.pramenyzdravi.cz:

Indický jogín a filosof Pataňdžali stanovil již před asi 2 000 lety 8 stupňů jógy :

1. Všeobecné etické principy / jama /
2. Pravidla morálky jedince / nijama /
3. Cvičení jogových pozic / ásán /
4. Jógové dechové techniky / pránajáma /
5. Ovládnutí smyslů / pratjáhára /
6. Koncentrace mysli / dhárana /
7. Meditace / dhjána /
8. Splynutí s Universem / samadhi /

Tato stupnice v podstatě zahrnuje nejširší záběr jógy a integruje její formy. Ať se podíváme na jakoukoli z následujících variant, všechny se nějakým způsobem odvíjejí od některého z uvedených osmi stupňů Pataňdžaliho Jogasútry . Formy jógy se navzájem prolínají, jedna technika podporuje druhou a tím se jejich působení zesiluje.

Bhaktijóga
Uznává za základní aspekt jógy vzdání se svého ega a pěstování oddanosti a lásky k Božskému principu. Bhaktijogín však o ni neusiluje, jen se jí v meditaci otevře a dovolí aby v něm odhalila klid a mír, "který je za myšlenkami". /rh/

Karmajóga
Je vlastně konání, práce pro druhé, bez čekání na odměnu. Touto činností vlastně očisťujeme svoji Karmu.

Džňánajóga
Cesta moudrosti a filosofického uvažování, její hlavním znakem je rozlišování mezi Já a ne - Já. V meditaci provádíme t.zv. atmavičáru - neboli sebedotazování. Je to nastolení vnitřního tázacího postoje - "kdo, nebo co jsem já ?"

Hathajóga
Pečlivě se zabývá ásánami, tělesnými pozicemi,které ovšem nejsou jen fyzické cvičení.Pozornost se vede vědomě do určitých částí těla a jejich uvolňováním se zapojí i psychické a fyziologické procesy.

Iyengar jóga
Jóga dle indického učitele B.K.S. Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k józe, který klade velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku ze cvičení.

Nana a mantra jóga
Působením zvukových vibrací, které energii v těle harmonizují a mysl uklidňují se dosahuje překvapivě léčivých účinků na psychiku člověka. Zpěv manter je rituál radosti, pokory, souznění s vnitřním mírem.

Aštangajóga
Má samozřejmě spirituální základ, ale klade také velký důraz na provedení ásán, které se v celých sériích přelévají jedna v druhou v pomalém, nepřetržitém pohybu, vznešeně - jako v tanci. Součástí této formy jógy je i provádění uzávěrů / bandhy / tam, kde jsou umístěna energetická centra - čakry a tím též ovlivňuje tok energie v těle.
(konec citace)


Čakry
Existuje 7 hlavních čaker podél páteře, dále existují ještě menší čakry a pak úplně nejmenší, kterých je okolo 80 000. slovo čakra znamená kolo - čakry jsou víry energie, které rotují dokola.
Hlavní čakry:

 • Muladhara (základní opora)
  Nachází se u základny páteře v oblasti kostrče. Je zodpovědná za sexuální funkce, vyměšovací a reprodukční orgány

 • Swadhisthana (vlastní místo, vlastní domov)
  Nachází se v oblasti podbříšku, resp. prvních křížových obratlů. Je taktéž zodpovědná za sexuální sílu a rozvádění a udržování harmonie mezi všemi tekutinami v těle.


 • Manipura (město drahokamů, město šperků)
  Oblast solární pleteně (od pupku k hrudní kosti). Má na starosti trávící a další funkce. Je to pouto mezi smrtelnými a nebeskými úrovněmi, jejichž předěl je v srdeční čakře.


 • Anaháta (centrum neznělého zvuku, centrum srdce)
  Oblast středu hrudníku. Má na starosti činnost srdce, její blokáda vede k srdečním chorobám. Je to centrum neznělého zvuku (aum, slovo tvoření, ?) po probuzení energie kundaliní, která projde touto čakrou, jedinec slyší neusále vesmírný zvuk aum - je to zvuk podobný dujícímu rohu, který vůbec nepřestává, dále jedinec vidí vnitřním zrakem modré světlo.


 • Višuddha (centrum čistoty)
  V oblasti krčních obratlů, je zodpovědná za činnost štítné žlázy, za řeč, vyjadřování. Zablokovaná způsobuje poruchy řeči, nedoslýchavost.


 • Ádžna (řídící centrum)
  Oblast třetího oka. Nejdůležitější čakra, zde se sbíhají 3 hlavní energetické linie, které vedou páteří (ida, pigda a sušumna). Jedinec po otevření této čakry má jasnozřivé schop. a otevírá se mu nekonečná prázdnota.


 • Sahasrára (centrum tisíce okvětních plátků)
  Čakry jsou znázorňovány také jako lotosové květy a v této čakře je jich nejvíce - odkazuje to na tisíce buněk v mozku.. Je to čakra která nás pojí s energiemi vesmíru a je spojena s žlázou epifýzou.
Osobní pocity při cvičení
Při cvičení jógy jednoznačně cítím všech 7 čaker, ale není to stejné jako u wydy, spíše je to jakoby "lechtání" těch čaker, tím mám na mysli, že pocity nejsou tak intenzivní jako u wydy. Nepřipadá mi to prostě tak intenzivní na pocity, ale spíše hloubkově.


Společné prvky
Společného toho mají wyda i jóga poměrně dost. Co se cviků týče, tak některé pozice jsou prakticky skoro stejné. Mají stejné cíle: zdraví, zlepšení duch. schopností?


Rozdílné prvky
Rozdílů je více. A to dost zásadních. Jednak samotné cviky - jedná se spíše o statické pozice, na rozdíl od wydy, kde jsou cviky proměnlivé (nestatické). Dále pak "speciality wydy" jako druidská pěst, začlenění přírodních prvků do cvičení i celé přírody jako celku. Jeden z cílů wydy je obnovit spojení s přírodou. Další věcí jsou energetické hlásky, ty v józe jako v samotném cvičení nejsou, zato jóga dbá na zvláštní dechové techniky (pranajáma) např. ohnivý dech apod. Jinak hlavní rozdíl je v systému jako celku, v dělení se na pole či čakry i když je možné, že druidové znali rozdělení na 7 čaker, ale záměrně ho nepoužívali.


Závěr
Oba systémy jsou velmi mocné, starodávné techniky duchovního pokroku. Pokud byste cvičili oboje zároveň, tak by vám to logicky přinášelo velký užitek. Cvičit jógu je "snadné" (dostatek materiálů, kurzů, seminářů, apod.) oproti wydě, o níž byly vydány doposud jen 2 publikace. Cvičit znamená na sobě pracovat, a to každým dnem?..