• titulka.jpg

Stručný přehled rituálních drog a omamných prostředků starověkých a přírodních národů.

?Když se nyní podrobněji podíváme na některé starověké a přírodní národy, zjistíme, že užívaly různé omamné látky, které se vzájemně prolínaly a doplňovali.?

Opět upozorňuji, že:

?V žádném případě zde nenabádám k užívání omamných látek, napodobování některých metod zde uvedených by mohlo mít za následek poškození zdraví, a proto před ním důrazně varuji. Užívání jakýchkoliv drog (bez ohledu zda jsou ilegální či legální) je zdraví škodlivé, a proto doporučuji, se takovémuto chování v každém případě vyhnout. Tato studie má pouze informativní charakter. Veškeré informace zde uvedené jsou určeny pouze ke studijním účelů. V žádném případě se nejedná o propagaci omamných látek!?

Posvátné rostliny Starověku:

Egypťané: - mandragora lékařská, réva vinná, blín černý, kadidlovník pravý. Indové: - konopě setá, durmany, blín černý, mák setý, muchomůrka červená. Arabi: - katha jedlá, konopě setá, kadidlovník pravý, Židé: mandragora lékařská, réva vinná, Řekové: - réva vinná, blín černý, mák setý, lysohlávky, Římané: - réva vinná, mák setý, kadidlovník pravý, Peršané: - mák setý, hamala stepní, konopě setá, réva vinná, Keltové: - Jmelí bílé, blín černý, konopě setá, muchomůrka červená?, mák setý?, Germáni: - rojovník bahenní, blín černý, rulík zlomocný, mák setý, muchomůrka červená, Skytové: - konopě setá, Sibiřské národy: - rojovník bahenní, muchomůrka červená.

Šamanské rostliny v Andské a Amazonské oblasti.

Amahuakové: ayahuasca, charcuna, Ajmarové: durman obecný, Chavínové: kokainovník pravý, Čibčové: Brugmansia, Chimuové: kokainovník pravý, Inkové: kokainovník pravý, Chívarové: Brugmansia, Kamsa: Brugmansia, Kečuové: ayahuaska, charruna, durman obecný, Kofan: ayahuaska, charcura, Kogiové: kokainovník pravý, Mapučové: Brugmansia, Moche: kokainovník pravý Nazca: kaktus San Pedro, kokainovník pravý, Paraca: ayahuaska, charuna, Pina: Brugmansia, durman obecný, Piro: ayahuaska, charcuna, Šipiové:ayahuasca, charcuna, durman obecný, Tukanové: tabák selský.

Šamanské byliny v Mezoamerické oblasti

Aztékové: kakaovník, povijnice, povijnice nachová, durman obecný, peyotl Huičolové: peyotl, Lakandonci: tabák selský, povijnice, povijnice nachová Mayové: kakaovník, tabák selský, povijnice, povijnice nachová, Mišeové: povijnice, durman obecný, Nahuové: tabák selský, Tarahumarové: peyotl Tolkékové: peyotl, durman obecný, Zapotékové: povijnice, povijnice nachová, durman obecný.

Šamanské směsi Severoamerické oblasti.

Zatímco mezoamerické kultury předkolumbovského období z tabáku většinou připravovaly halucinogenní nápoje, přišli severněji žijící Indiáni na nový způsob, jak tabák užívat: začali ho kouřit. Všeobecně známý indiánský obřad dýmky míru. Tento postup byl obvykle řazen na závěr určitého jednání, po uzavření té či oné smlouvy, ale někdy měl též místo už během vlastních porad.
Hlavní složkou indiánských kuřáckých směsí byly nepochybně tabákově listy, avšak vždy v kombinaci s dalšími bylinami. Pěkný Algonkinský výraz kinnickinnick znamená ?směs?. Společné kouření ?kinnickinnicku" bývalo nadto pevnou součástí všech šamanských rituálů.
Sloužilo k diagnostikaci chorob a mohlo stupňovat vidiny až do stavu vytržení. Proto se skladba bylin zásadně mění v závislosti na účelu užití. Vedle rostlin, které jsou nesporně psychoaktivní jen slabě, například listy maliníku či medvědice lékařské, stojí též byliny silně účinné: - durman obecný (Datura stramonium), sluncovka (Eschscholtzia californica) nebo kůra ze sassafrasu (Sassafras ambidum). A to zcela ponecháváme stranou skutečnost, že prudkým psychedelikem je již sám tabák.

Algonkinské Sagackhomi - Kinnickinnick: listy medvědice lékařské (Arctostaphylos uva-ursi), tabák: listy tabáku virginského (Nícotiana tabacum)

Rituální tabák Blackfeetů - Siputsimo: tomkovice vonná (Hierochloe odkryta), Pistacan: tabák (Nicotiana attenuata)

Chanzi, kuřácká směs Omahů - Sumach: škumpa lysá (Rhus glabra), Wild tobacco: listy tabáku selského (Nicotiana rustica) nebo Red willow: svída: bílá výběžkatá (Cornus a. stolonífera), nebo Arrow root: kalina (Viburnum)

Kuřácká směs čejenů - Aromatic sumac: škumpa vonná (Rhiis aromatica), Wild tobacco: tabák selský (Nicotiana rustica), Dogwood: svída bílá výběžkatá (Cornus a. stolonifera), Bearberry: listy medvědice lékařské (Arctostaphylos uva-ursi).

Použitá literatura

Problematikou halucinogenních rostlin se zevrubně zabývá publikace Rostliny bohů - jejich posvátná, léčebná a halucinogenní moc (MAŤA a << Volvox>> Globator, 1996). Autory jsou americký botanik R. E. Schultes z Harvardu a A. Hofman, bývalý vedoucí oddělení výzkumu přírodních látek v laboratořích švýcarské firmy Sandoz AG, který objevil roku 1943 halucinogenní účinky LSD.

O využívání psychotropních látek přírodními národy píše americký antropolog a botanik Peter T. Furst v knize Halucinogeny a kultura (MAŤA a DharmaGaia 1996). Opírá se přitom o dlouholetá studia a vlastní pozorování indiánských kmenů Severní a Střední Ameriky.

Magické rostliny Keltů - W. D. Storl, etnolog a kulturní antropolog ukazuje na kořeny naší kultury a na původní zkušenost starých Keltů s jejich ohromujícím přístupem k přírodě a léčitelství.

Jedy, drogy, léky. John Mann, Academia, Praha, 1996

Stefan Haag ? O druidských nápojích a čarodějném bejlí.

Andrea Alberts, Peter Muklen ? Psychoaktivní rostliny, houby a živočichové.

Pavel Valíček a kolektiv ? Rostlinné omamné drogy.

Peter Stafford ? Encyklopedie psychedelických látek

Adrian Morgan ? Ropuchy a prašivky.

http://www.biotox/enpsyro.htm

Příště, ?Posvátné rostliny starověkých a přírodních národů.?