• titulka.jpg
Nepopsatelná a nejdokonalejší,
nekonečná Podstata.

Nejmoudřejší inteligence,
všemohoucí a všude přítomná
existence.

Jest Jedno Jediné.


Nejvyšší a nejmocnější,
v rovnováze vše udržující
Prasíla.

Ze které vše pramení,
a zas navrací se zpět.

Jest Jedno Jediné.

Co Bohyni,Velkou Matku
i Otce Rohatého Boha stvořilo.

Mnoha jmény se nazývá,
a pantheon celý ovládá.

Jest Jedno Jediné.

Prabytí a prapříčina
všech věcí a všeho stvořeného.

Pronikající vším zjevným,
vstupující a oživující
do všeho nezjevného.

Jest Jedno Jediné.

Počátek a čistota
všech myšlenek a ideí.

Láska, moudrost i život věčný.

Svět příčin,
v němž se vše stvořené
udržuje od nejvyšších sfér
k té nejnižší.

Jest Jedno Jediné.

Proniká celým Vesmírem,
je vším ve všem.

Tak jest.