• titulka.jpg

Talcernova úvaha o velkém kole osudu a jeho vlivu na vše..


Naše galaxie, naše zem,
Roční období i život náš se točí neustále v kruhu.

Samhain, Imbolc, Beltaine, Lughnasadh.
Nov, dorůstání,úplněk,ubývání.
Stáří, dětství, mládí, dospělost.
Klid, setba, růst, sklizeň.
Noc,úsvit, poledne,západ.

Zánik a nové zrození.
Inspirace i plány nové.
Netrpělivost a síla životní.
Sklizeň i zklidnění.

V období klidu, obnovy a čerpání nových sil,
v čase Samhain, vzpomínáme na své předky,
prožíváme symbolickou i reálnou smrt
a očekáváme příchod nového života.

V období, oplývající dary poznání a inspirace,
v čase Imbolc, znovuzrození života,
tvoříme své plány a rozhodnutí pro následující rok.
Semínko, které zasejeme, začíná růst
a je třeba se o něj postarat.

Kolo osudu nás nutí neustále kráčet vpřed.

V období rostoucí důvěry, životní síly a sexuality,
v čase Beltain, je naše krev rozpálena,
myšlenky netrpělivé
a my usilovně a nadšeně kráčíme
za splněním svých cílů,
mladou rostlinu,
život je třeba podporovat a ochraňovat,
aby se rozvinul v nádherný květ.

V období zralosti, zklidnění a odpovědnosti,
v čase Lughnasadh, sklízíme plody, oslavujeme úrodu
a těšíme se z výsledků našeho snažení,
pomalu a s rozvahou
se připravujeme a očekáváme
příchod neodvratného období klidu,
kdy se síly obnovují.

Velké kolo osudu se neustále otáčí.
Ať se rozhodneme, jak chceme,
je to vždy ono, které určí náš směr.
Naše rozhodnutí jsou podložená tím,
co se odehrává a čím jsme.
To, co se momentálně děje a co jsme,
je výsledek našich činů a různých vlivů,
získaných v minulosti.

Naše rozhodnutí jsou již daná.
Záleží na svobodné vůli, jak se rozhodneme.

Drtivé kolo osudu si vždy najde cestu svou.