• titulka.jpg

Vážení Přátelé
Tento článek je pre-úvodem k seriálu o cvičení Wydy od Sestry Fedelmy.
Seriál pak bude pokračovat klasickými lekcemi cvičení. Jinak si tento seriál můžete přečíst i na stránkách Fedelmy www.fedelma.blog.cz a samozřejmě i jiné její články. Tolik stručný úvod a teď se již zakousněte do textu..


Byla jsem jednou velmi milou bytostí požádána, zda bych zde nemohla uvést také něco víc o kruzích bytí. Neříkám, že tuto teorii potřebuješ znát k tom, abys abred prolomila, nicméně ráda vyhovím tvému přání, rúin Alrean:

Dle druidské filosofie je jak makrokosmos tak mikrokosmos rozdělen do třech soustředných kruhů - vnitřního abredu, středního gweynfydu (někdy psáno gwenwyd) a vnějšího ceugantu. Když se člověk zrodí vstupuje do abredu, a tudíž vypadává z jednoty s přírodou, do níž se pak vlastním úsilím zase navrací, když prolomí tento "kruh nutnosti", kruh, který jej svírá a omezuje jej, takže v jeho obsahu může dosáhnout jen omezených schopností, možností i vlastností. Tak se dostává do gweynfydu, do "Bílého světla". Poznává svět "z jiného patra", z jiného úhlu pohledu a v jiném světle a dále se rozvíjí. Prochází druhým stupněm třech základních paralelních vývojových fází: poznáním, (sebe)kontrolou a osvobozením. Dosahuje zde seberealizace a stavu naprostého pozemského štěstí. Posledním z cílů v prvním stupni prolomení je univerzálního prolomení abredu a tím pádem obnovení harmonie všech živých bytostí s vesmírem.

Dalším stupněm je pak prolomení gweynfydu. Je to opět tehdy, když je člověk již natolik naplněn tím, čeho v jeho rámci může dosáhnout. Schopnostmi, možnostmi i vlastnostmi. (Z toho v podstatě vyplívá teorie, že nikdo není zlý ani dobrý, ale je pouze na nižším či vyšším stupni vývoje.) Tehdy se dostává do ceugantu a tomuto stavu se říká "božství". Člověk se dostává na poslední úroveň, jíž je možno dosáhnout a stává se bohem. V tom okamžiku však stane také na úplném začátku. Je prazákladní tvořivou silou...

Uvnitř kruhu abredu jsou též všechny bytosti, jež můžeme jejich stupněm vývoje zařadit níže, než je člověk. Nicméně žádný z kruhů nesmíme označovat jako horší nebo lepší, neboť všechny jsou součástí cesty a každý z nás musíme projít všemi. Beze snahy však není ani vývoj...