• titulka.jpg

Následující text navazuje na článek Lekce wydy - úvod, který vám před přečtením tohoto doporučuji prozkoumat.

Tématicky nejbližší zde uveřejněné články jsou též: Wyda a druidi, Kruhy bytí a články typu Řeč našeho těla - stručný slovník (promluva našeho těla k nám samým)

Abychom mohli opravdu účinně provádět wydu, musíme se nejprve zklidnit, uvolnit a plně zkoncentrovat. K tomuto účelu slouží mnoho pomocných a podpůrných praktik, které ovšem veskrze všechny velmi připomínají meditační cvičení. Jde o procvičování "bdělosti" - něčeho jako naplnění vědomí a uvědomění si přítomného okamžiku.

Důležité je sice samozřejmě soustředit se plně na každou činnost, jíž se věnujete, a pomalu, rovnoměrně přitom dýchat, neboť dýcháte-li takto, nemůžete se hněvat a propadat jiným podobným psychickým stavům, jež se fyzicky projevují primárně právě nepravidelným, zrychleným dechem. Nejste přece "druidským učněm" pouze na tu chvilku dne, kdy se věnujete cvikům wydy. Wyda sama o sobě nejsou pouze ony cviky, ale i filosofie a životní styl. Ovšem já se nyní budu věnovat výhradně konkrétním vybraným metodám na procvičování "bdělosti" a tak také posilování charakteru a zdraví, což s tím úzce souvisí..

V první řadě bych měla říct, že uvádím pouze cviky, jež jsou vhodné i pro začátečníky, ovšem nikoliv výlučně pro ně. Na začátek každodenního praktikování wydy je vždy vhodné nějaký takovýto přípravný cvik zařadit, kvůli koncentraci, zostření smyslů, pro navození klidu, správného rozpoložení a atmosféry. Důležité je též zdůraznit, že se v dvou prvních případech bohužel nejedná o původní formy cviků, ovšem můžeme s jistotou tvrdit, že se od ní příliš neliší, asi jako by se o moc nelišil obvod Země při prvním a druhém výpočtu, jde jen o přesnost. Když si ovšem uvědomíme, že jsme každý jiný a každému vyhovuje něco jiného lépe, nelze s jistotou tvrdit, že tato forma je méně přesná než ta tehdejší. Je spíš jiná - méně přesná vůči někomu a více přesná vůči někomu jinému, vcelku však ani lepší, ani horší.

Cviky tohoto typu (mluvím pouze o prvních dvou) - jakási rozcvička před skutečnými cviky wydy - jsou jedinými v celém rozsáhlém souboru wydy, jež nemají žádný vztah k vnějšímu prostředí, čímž se velmi podobají východním praktikám. Z důvodu velmi subjektivního zaměření není doporučena žádná konkrétní denní doba a posilující prvky k oběma dvěma prvním cvikům (minerály, květiny atd.) nejsou vhodné, zbytečně by odváděly vaši pozornost.

Při praktikování všech následujících cviků je důležité dbát zejména na správné, pravidelné dýchání, přičemž nádechy probíhají zhluboka do bříška i do hrudi; během cvičení bychom se neměli hýbat (ani například drbat) jinak, než je určeno v popisu postupu a měli bychom se vyvarovat všech rušivých vjemů. Po celou dobu cvičení nesmíte zapomínat na to, jaký je účel vašeho konání, upřímně si přát účinek cviku a věřit v jeho pozitivní výsledek (to pak přirozeně nejen při samotném cvičení).


1.) "Nalézt klid"

Zdroj: Léčivá síla druidů od A. A. Schwarze, R. P. Schweppea a W. M. Pfaua

Jak již název napovídá, hlavním úkolem tohoto cviku je pomoci nám nalézt klid, zostřit naše smysly a připravit nás tak na náš další postup po pomyslných schůdkách wydy. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že výsledek je patrný již při samotném provádění cviku, jako ostatně u většiny cviků wydy (například u dvou následujících). Budete se cítit silnější, radostnější, schopnější, zdravější a klidnější.

Ale jak na to? Když dovolíte, uvedu kurzívou popis postupu tak, jak jej píší autoři knihy Léčivá síla druidů spolu s vlastním komentářem (neformátovaným písmem):

Při tomto cviku si najdeme pohodlnou polohu - buďto vestoje (začátečníkům se však v této pozici může zatočit hlava), vleže nebo vsedě (doporučuji jako nejideálnější variantu). Nohy máme lehce napjaté, prsty si zakryjeme oči a palci ucpeme uši (kvůli odpoutání se od okolí a pro lepší koncentraci. Po čase vám bude stačit takto si zakrýt obličej rukama a budete-li chtít, velmi rychle se dostanete do meditativního rozpoložení. Za stejným účelem někteří mistři ve svých praxích používají tvz. "kouzelná slova", fráze, které si vnitřně spojují s určitým stavem, do něhož se díky nim mohou snáze a rychleji dostat.)

V této poloze by měl cvičící bez jakéhokoliv pohybu setrvat přinejmenším tři minuty (pokročilý až třicet minut - pokud se však budete také pokoušet o takto dlouhou dobu nesmíte zapomenout stále si udržovat plnou koncentraci). Dech postupuje do břicha (i hrudníku) rovnoměrně a klidně. Pozornost se zaměřuje na opakování událostí, které se za onen den přihodily (nemusíte si v hlavě přehrávat všechny a zbytečně tak spěchat, vyberte si nejvýraznější okamžik, který potřebujete zpracovat a zaměřte se na něj - uvědomujte si, co si o něm myslíte a jaké z něj máte pocity), a nakonec se soustředíme na procesy probíhající v našem vlastním těle (později na pocity a - v případě pokročilých - mentální procesy). Na veškeré myšlenky, které nám vytanou na mysli - zvlášť to platí pro počitky vzrušivé či smutné - měli bychom se snažit reagovat okamžitě pozitivním postojem a radostí ze cviků - bez níž není wyda opravdová (nepokoušejte se však své negativní pocity přebít, jen je pomalu nechte rozptýlit či vstřebat a plynule přeměňujte jejich energii v kladnou). Až pocítíte, že je na to čas, pomalu otevřete oči, nepřestávejte pravidelně dýchat a velice pomalu se začněte hýbat. Možná budete mít chvíli takový "rosolovitý pocit" v kolenou, ale mohu vás ujistit, že ten není ani příliš nepříjemný a brzy zmizí (vyskytuje se též u některých jedinců při třetím z uvedených cviků)...


2.) "Ovládnutí svého vědomí a myšlenek"

Jedná se o univerzální nezávislý cvik, který je praktikován též v mnoha podobných souborech učení jako je wyda, užívají jej rovněž například mistři Mahajánového buddhismu, který je velmi zaměřený na meditativní praxi.

Posaďte se se vzpřímenými zády (kvůli volnému průtoku energie v oblasti páteře a pro lepší dýchání), nekřižte nohy ani ruce (kvůli volnému průtoku energie) a zavřete víčka (pro lepší koncentraci). V této pozici si nejprve uvědomte sami sebe v přítomném okamžiku, vědomě dýchejte a pak pomalu zapomeňte, že tu jste. Přestává to být důležité. Všechny své myšlenky opusťte. Nechte svou mysl, aby se sama uvolnila a došla stavu vědomí - stavu "bdělé přítomnosti", který popsal John Snelling těmito slovy: "Tento stav není něčím, co bychom měli vytvářet. Je to podklad naší bytosti, a tudíž vše, co musíme udělat, je připustit, aby nastal. Neměli bychom se tedy k ničemu nutit ani k ničemu cíleně směřovat. Jde jen o to vynaložit dostatek energie k tomu, abychom neupadli do prázdného stavu podobného spánku nebo snění." V tomto rozpoložení, kdy nepocítíte chuť jediné myšlenky, setrvejte, jak dlouho vydržíte, nebo jak dlouho se vám bude chtít. Zpočátku to nebude příliš dlouho, ale časem se to zlepší. Již po týdnu jsou výsledky obvykle nesmírně přívětivé a zlepšení stoprocentní. Budete spokojenější sami se sebou, klidnější a pravidelnost vědomého dechu ve vás vyvolá mír a radost. Důležité je vědět, že každý, kdo chce, může v tomto druhu "umění" dosáhnout poměrně dobrých výsledků a ani počáteční nezdary by vás neměly odradit. Možná třeba nejste v tomto směru nejnadanější, ale "máte-li nohy, můžete chodit, máte-li duši, zvládnete toto"... Při cviku samozřejmě opět platí plynulý dech a bezprostředně po ukončení plynulé pohyby, jako ostatně u všech cviků wydy.


3.) "Faellinův cvik"

Následující cvik by se dal již zařadit jako cvik prvního stupně wydy již se vším všudy a také se poněkud liší od dvou předchozích, jelikož je do něj již zahrnut i fyzický pohyb a je propojen s okolím (s přírodou). Vhodná doba na jeho provádění je ráno nebo dopoledne, nejideálněji však při východu Slunce. Dodá vám sílu na celý den, klid, radost a posílí vaše sebevědomí. Osvěží vaši mysl a rovnoměrně posílí všechna bytostní pole, proto jsou vhodné posilující prostředky kombinací všech variant, jež se vážou k bytostním polím, například kvetoucí květiny, tekoucí voda a tvrdší minerály (viz. článek Lekce wydy - úvod). Pomáhá rovněž zlepšit celkovou imunitu organismu a vaši vůli.

Nikde jsem se s tímto cvikem nesetkala v písemné formě, takže vám nemohu doporučit žádnou publikaci, v níž by byl uveřejněn, ale mohu vám sdělit, že mě jej naučil opravdu úctyhodný druid, kterého si velice vážím. Jmenoval se Ivar a byl něco jako můj otec. Toto je první cvik wydy, který mě naučil. Ovšem není jen pro začátečníky.

Stoupněte si rozkročmo s nohama od sebe na vzdálenost jen o něco větší, než je vaše šířka ramen. Špičky vytočte směrem ven zhruba na 45 stupňů. Ruce rozpažte a dlaně otočte směrem vzhůru. Budete tak svým tvarem těla představovat pentagram, symbol mimo jiné také jednoty živlů - jednoty a harmonie vás samých. Nejprve se soustřeďte na svou bdělou přítomnost a pravidelný dech a nechte se naplnit pocity míru, lásky a radosti. Při hlubokém výdechu se pomalu chytněte pravou rukou kotníku levé nohy. Uvědomujte si při tom změnu svých pocitů, hlavu nechte volně klesnout na uvolněné šíji. Cítíte klid, uvolnění, lehkost. Pomaličku se s nádechem zvedejte do výchozí pozice a stejný prvek jako vlevo opakujte na druhou stranu. Při opětovném zvedání semkneme ruce do "druidské pěsti" (což je jakési "propojení celého energetického oběhu". Sevřete své ruce do pěstí a položte je na sebe vnější stranou bříšek u kořenů prstů. Přitom se zároveň dotkněte vrchními, vnitřními bříšky palců. Až ucítíte absolutní propojení, přiložte se zdviženými lokty špičky palců v "druidské pěsti" buď pod nos (mentální pole), doprostřed hrudní kosti (emocionální pole), nebo na pupek (vitální pole).) a při nádechu je přiložte na vaše mentální pole. Nahlas až do "úplného vyprázdnění plic" rezonujte hlásku M. Opět se pomalu nadechněte a znovu své ruce semkněte v "druidskou pěst" na emocionálním poli a stejným způsobem rezonujte O. Postup opakujte u vitálního pole s A. Při přiložení rukou na každé jednotlivé pole plně vnímejte jeho energii a soustřeďte se na jeho projevy v přítomnosti. Pak s nádechem plynule zvedejte ruce až do úplného vzpažení. Své myšlenky směřujte k radosti ze cvičení a k "bdělosti" nad pohybem, myšlenkami na cvik i pocity, uvědomujte si každou součást své bytosti, každou buňku i dojem. S volně napnutýma rukama nad hlavou setrvejte několik nádechů a výdechů, stále se koncentrujte na totéž a při výdechu se ohněte v pase a s uvolněním celého těla i mysli se dotkněte rukama země. Tento cvik je u konce, můžete jít a rozdávat světu svou radost, mír a klid, jíž jste jím načerpali...

Ještě zdůrazním, že než tyto cviky dělat špatně, je lepší nedělat je vůbec. Tím vás samozřejmě nechci odradit, každý člověk tento stupeň zvládne. (Jste-li připoutaní na lůžko, můžete si je promítat v duchu, a tak je také prožívat. Výsledek je sice o něco slabší, ale přesto znatelný.) Chci vás spíše upozornit na možné chyby. S energiemi si nezahrávejte, usměrňujte je a snažte se jim porozumět. Jsou nebezpečné svou jemností a silou... Zaměřte se zejména na plynulé, přirozené a běžně hlasité (jako když mluvíte normálně) rezonování energetických manter (viz. článek Lekce wydy - úvod), jež jsou nevynechatelnou součástí třetího cviku, plynulé a pomalé dýchání, "bdělost" v každé jednotlivé části cviků, plynulé pohyby a těsně před a těsně po cvičení nejezte, aby vaše tělo a jeho energie, na něž především mají cviky působit, byly "čisté" a vaše tělo se nemuselo soustředit při cvičení na trávení a mohli jste se celou svou bytostí věnovat jen a jen wydě...

Přeji hodně úspěchů!!! Go n´eirí an bóthar leat, rúin!