• titulka.jpg

Následující text navazuje na články lekce wydy - úvod, Lekce wydy 1 a 2, které vám před přečtením tohoto článku doporučuji prozkoumat.

Tématicky nejbližší zde uveřejněné články jsou též: Wyda a druidi, Kruhy bytí a články typu Řeč našeho těla - stručný slovník (promluva našeho těla k nám samým).

Jak jsem již uvedla dříve, wydu je možno rozdělit na tři části podle účinků vzhledem k bytostním polím člověka (posílení, harmonizace, sjednocení) a pak také ne přímo nezávisle na tom, leč se jedná o zcela jiný druh dělení, na tři stupně dle schopností praktikujícího. Tento druhý druh dělení rozlišuje:

1.) stupeň poznání a uvědomění si

V tomto stupni se druidský učeň naučí uvědomovat si všechny své tělesné i duševní pochody, všechny své součásti a také své okolí. Naučí se rozpoznávat jemné energie a v dobách největšího rozkvětu druidství jej čekala také výuka různých věd, sociálních i přírodních. Vždyť druidi byli v podstatě jakýsi "strážci moudrosti své doby" s všestranným zaměřením. Co se týče pokroků dle účinků wydy, jež se v této fázi dostavují, je to ohledně bytostních polí posílení (bez něhož není možno harmonizovat) a harmonizace - vyrovnání vychýlených center bytostních polí vzhledem k ose, k páteři (bez níž není možno sjednotit). Druidský učeň začíná chápat základní principy a učí se, jak si udržet zdraví vlastním úsilím. Možná, že se to na první pohled zdá přehnané, ale pravda je taková, že než všechno základní a důležité z moudra druidů stačí učeň akceptovat, uplyne většinou dvacet až třicet let. Po tomto období vytrvalého úsilí, tedy vzhledem k průměrné délce života v době vrcholného rozkvětu druidského učení po období téměř celého svého života, se stává učeň opravdovým druidem nejnižšího stupně. Ne každý toho však dosáhne, někdo není dost trpělivý, jiný zatím nedospěl k dostatečnému pochopení. Záleží na vlastnostech i schopnostech, na intenzitě zájmu i na zdravotním stavu. Příliš slabý jedinec nemá mezi Kelty ve starověku příliš silné naděje na jakékoliv uplatnění... A mnozí po zkušební době odchází domů s prázdnou aniž by se alespoň na okamžik stali byť jen opravdovým druidským učněm... To však není nic, co by mohlo kohokoliv, kdo opravdu touží po tom stát se druidem, odradit. Naopak - je to výzva ke snaze a vytrvalosti. Mladí Keltové z celé starověké Evropy míří v davech za "tajemnými" mistry, jejichž délka života dokonce někdy i trojnásobně přesahuje délku života obyčejných obyvatel (dnes je to samozřejmě vědecky odůvodnitelné, ale dříve to bylo pro obyčejné lidi něco fantastického a nadpřirozeného stejně jako mnohé kolem druidů, z čehož se ovšem mnohé nepodařilo objasnit ani současným badatelům), za tajemnými mistry, kterým je projevovaná úcta větší než samotným králům keltské starověké Evropy. V rukou těchto mužů a žen leží opravdová moc, ale i moudrost a zodpovědnost, takže mají jasno, jak správně se svou mocí naložit. Tito lidé nejsou téměř nikdy nemocní. Dokáží se bavit naplno a přesto kontrolovaně, takže je jejich svoboda větší než svoboda opilých aristokratů, kteří svěřují do péče těch pozoruhodných mistrů své děti, neboť mají strach, že by mohli dopadnou jako jejich rodiče. A ti úctyhodní "mladí starci a stařenky" je opravdu vychovávají, ale druida nebo druidku neuplatíš. Nezáleží jim na tom, kdo jejich učeň je, nýbrž jaký je. Do požehnaných výšin moci a svobody druidské smí vstoupit člověk z jakékoliv společenské třídy, je-li k tomu způsobilý duševně i tělesně...

Všechno se s časem mění, ale náš čas ještě není tak daleko času tehdejších dob. Mnohé je stejné. Chytrý, vyrovnaný člověk s výborným zdravím se neztratí ani v dnešním světě. I dnes jsou ceněny schopnosti a vlastnosti, jichž si cenilo lidstvo ve starověkém keltském světě. I dnes člověk touží po plném, kvalitním životě, kterého může užívat každým douškem. I dnes se člověk musí potýkat sám se sebou, aby nad sebou mohl zvítězit a ve svém těle, na duchu i v duši nastolil vládu zdraví, míru, lásky, radosti a svobody, svobody, které je o to větší, je-li zodpovědná...

2.) kontrola

Jako "čerstvý" druid, který dosáhl po dlouhém úsilí stupně poznání a uvědomění si, máte před sebou nový úkol. Nechcete se přece zastavit, vy jdete po cestě ruku v ruce s vaším životem. Nechcete přece, aby vám utekl, že ne? Nechcete přece zahodit veškeré vaše dosavadní úsilí. Ne, takové myšlenky vás ani nenapadnou, dojdete-li až sem. Jen pokračujete přirozeným, volným krokem rozkvetlou loukou, která se před vámi rozprostírá, abyste dosáhli dalšího stupně - ne snad ze ctižádostivosti, to už máte za sebou jako rozmar mládí, jde vám o "zdokonalení", jde vám o pravdu a o moudrost, jde vám o poznání a o kontrolu nad ním, jde vám o to, abyste mohli pomáhat druhým jak nejlépe dokážete. Pomalu dospíváte ke stupni kontroly, ke stupni "magie". Sjednocujete svá bytostní pole, stáváte se bytostí, která je zralá k wicce a k léčení. Dosáhli jste stupně, kdy znáte své hranice a máte plně pod kontrolou své vlastnosti i schopnosti. Překonali jste své fobie, překonali jste své nenávisti, svou závist i svou nerozhodnost. Teď se před vámi rozprostírá louka, z níž můžete utrhnou jakýkoliv květ, neboť víte, co od něj můžete očekávat a jste tak v bezpečí. Nalezli jste své útočiště...

3.) osvobození

Dosáhnete-li tohoto stupně, jste nejdále, kam kdy člověk vkročil. Prolamujete abred a vstupujete do gwenwydu, do kruhu "Bílého světla". Vaše "božská" a "lidská" součást, jež má v sobě každý, jsou vyrovnány. Vkročíte-li jen o stupeň dál, bude již převažovat ta "božská", budete bohem či bohyní - budete na úplném konci, ale zároveň na úplném počátku, stanete se prazákladní tvořivou silou. Koloběh bude dále pokračovat a vy budete stále v něm. Je to jako když se z humusu, semene a živin zrodí rostlina, která se nakonec díky "smrti" vrátí zpátky, bude z ní znovu humus, živiny a semeno. Pokud toto pochopíte, spatříte, že pojmy jako smrt nebo zrození jsou jen maličkými body na kole, v němž se stále točíme. (Přečtěte si k tomu citát mistra Thicha Nhata Hanha, jejž jsem uvedla ve svém článku Lekce wydy 2.) Převládnutí "božské" poloviny je ale stupeň "absolutního osvobození". Ten nastane až tehdy, kdy prolomíte gwenwyd a stanete v ceugantu. Nyní vás čeká teprve prolomení abredu, první osvobození. Budete člověkem a "bohem" či "bohyní" zároveň, každým zpolovice... Ale dost už slov, tento stupeň je prost všech pojmů a představ, je daleko za nimi. Je to něco jako nirvána, jak by řekli buddhisté. Nirvána právě ve smyslu oproštění se od všech pojmů a představ, jež jste přesáhli. Je to něco jako Království boží na zemi. Je jedno, jak tomu říkáte, právě proto, že pojmy jsou jen jako nálepky na láhvi. Tím, že změníte etiketu minerální vody na etiketu od džusu, nestane se z minerální vody uvnitř džus...

Pro mé současné lekce wydy, jež zde uvádím, je ovšem nejdůležitější stupeň první, stupeň poznání a uvědomění si. Málokdo v dnešní době jej dokáže přesáhnout, neboť se o to málokdo také snaží. Proto bych byla ráda, kdyby jste se právě vy stali těmi, kteří se po této cestě vydají. Neříkám to pro sebe, dokonce to neříkám ani pro svou víru, ale říkám to jen a jen pro vás samé. Uvidíte, že cesta sice není jedna, ale některá je strmější a blátivější než jiná. Jako existuje více podob lži, existuje i více pravd, vyberte si tedy tu, která vám nejlépe vyhovuje. Možnost volby je přímo před vámi...

Koncentrace a "bdělost"

Začínáme-li s wydou je pro nás nesmírně důležité umění "bdělosti" a koncentrace, o němž jsem se již dříve mnohokrát zmiňovala, ovšem pro jeho důležitost to raději ještě zopakuji. Koneckonců opakování je matka moudrosti. Obecně jsou uznávány těsné vztahy mezi schopností se soustředit (koncentrovat) a duševní rovnováhou, zvýšením pracovního výkonu (snižuje se únava při práci) i zlepšeným poznáváním objektů koncentrace. Pro praxi je důležité si uvědomit, že v ohnisku vědomí nemohou být současně dva myšlenkové obsahy. (Můžou vám hlavou vířit různé myšlenky a nápady zároveň, ale nikdy nebudou současně v ohnisku vašeho vědomí, nebudete je všechny přijímat a soustředit se na ně v jeden sebekratším okamžik. Klidně si to vyzkoušejte.) Cesty ke zlepšení koncentrace (soustředění se na jeden objekt) a "bdělosti" (celková zvýšená vnímavost) jsou zdánlivě jednoduché, ale kladnou velké požadavky na osobnost. Důležitá je pravidelnost a řád, dobrá kondice fyzická i psychická a celková duševní pohoda (zejména dobrá nálada). Trénovat koncentraci a "bdělost" můžeme v každé situaci. Vše, co děláte, byste si měli navyknout dělat s plným soustředěním a "bdělostí". Po pár dnech to již půjde samo.

A proč jsou tyto dva faktory vlastně tak důležité? Je známo, že psychické pochody (třeba silné představy) mají vliv na orgány, které není možno ovládat vůlí. Například představujeme-li si hodně intenzivně situaci, z níž máme strach, nebo zdá-li se nám ve snu o nějaké namáhavé činnosti, zrychlí se nám přirozeně srdeční tep. Prožíváme-li takto silně cviky wydy je možno ovlivňovat podvědomím vnitřní orgány, svaly a části našeho těla, které nepodléhají vědomé kontrole. Pokud cviky vykonáváme bez "bdělosti" a plného soustředění, nemají v podstatě větší smysl, než kdybychom podivně poskakovali po pokoji. Samozřejmě bychom tak mohli působit na ty části těla, které máme možnost vědomě ovlivňovat, nicméně chceme-li výhradně posilovat svaly, myslím, že je výhodnější zvolit poněkud jiný druh sportu. S pomocí wydy však dokážete i bez použití nadměrné fyzické síly věci, které by pro vás byly jinak velmi náročné. Jde o nasměrování správného toku energií, o koncentraci energií do určitého místa, kde je jí třeba...

Podle českých výzkumů jsou faktory špatné koncentrace a vlastně i "bdělosti" zejména:

únava - 58,57%

podléhání citům - 53,57%

stále se vracející myšlenky - 52,14%

záporný vztah k předmětu koncentrace - 50%

příliš mnoho práce - 42,86%

nevyhovující prostředí - 41,43%

malá sebekázeň - 40,71%

spěch - 32.86%

podléhání vnějším vlivům - 28,57%

touha po rozptýlení - 24,29%

U nevyrovnaných jedinců se častěji vyskytují příčiny jako podléhání citům, malá sebekázeň, či stále se vracející myšlenky, naopak u vyrovnaných přirozeně příliš mnoho práce a záporný vztah k předmětu koncentrace.

Pro lepší koncentraci při cvičení wydy je dobré mít zavřené oči, nemáte-li pak problém s rovnováhou.

Důležitý je také kladný vztah ke cvičení, plynulost pohybů, vědomý, plný a klidný dech, vhodné prostředí vzhledem k cviku (posilující prostředky místo, kde nebudete rušeni) a není vhodné cviky provozovat při nadměrné únavě a těsně po nebo těsně před jídlem. Než konat cvik napůl nebo špatně je lepší nedělat jej vůbec. Energetické mantry (vyslovované s uvedenou hlasitostí), jsou-li uvedeny v postupu cviku, jsou jeho nedílnou součástí. Pokud máte při cvičení nadměrné bolesti, doporučuje se cvik neopakovat do zlepšení zdravotního stavu. Můžete jej zatím provozovat pomocí vizualizace, tj. promítat si jej v hlavě, nebo použít jiný cvik s obdobnými účinky.

...