• titulka.jpg

Následující text navazuje na články lekce wydy - úvod, Lekce wydy 1, 2 a 3, které vám před přečtením tohoto článku doporučuji prozkoumat.
Tématicky nejbližší zde uveřejněné články jsou též: Wyda a druidi, Kruhy bytí a články typu Řeč našeho těla - stručný slovník (promluva našeho těla k nám samým).

Ve třicátých letech minulého století se anglickému lékaři Edwardu Bachovi podařilo vyvinout "léčbu obnovením harmonie vědomí", dnes známou pod názvem Bachova květinová terapie. Jedná se o holistickou (holismus = filosofie celku, která pohlíží na svět jako na celek, jež není možno dělit na malé, na sobě navzájem nezávislé části) metodu, na níž jsou na první pohled patrné prvky homeopatické a antroposofistické. Edward Bach zjistil určitý vztah mezi vibracemi rostlin (nebo jejich částí) a lidskou energií - poznání této závislosti můžeme pozorovat ve wydě například v oblasti posilovacích prostředků. Používal těchto kmitů energií jako homeopatika (stejně jako druidové již ve starověku - známé jsou především jejich "dubové nápoje", při jejichž přípravě druid v poledne nebo za úplňku (kvůli biorytmům) naloží list dubu do čisté pramenité vody a nechá jej tam několik hodin. Po vytažení listů ovšem v roztoku nezůstanou žádné hmotné látky, které by stály za zmínku, přesto - díky energiím - mají tato starověká homeopatika výrazný účinek na člověka.) Tato metoda (mám na mysli Bachovu květinovou terapii) se, zcela nezávisle na ni, wydě velmi podobá, ovšem na rozdíl od staletého, ba tisíciletého, vývoje wydy, měla Bachova květinová terapie na své plné rozvinutí sotva jeden lidský život. Z tohoto důvodu jí chyběla jedna velmi podstatná část a to zrovna ta základní. Bez prvního stupně se nemůžete dostat na druhý; když vám chybí první patro, jen těžko se dostanete do druhého - to přeci nejde, druhé patro nemůže bez prvního fungovat (nebo se to alespoň nikomu dosud nepodařilo). Mistr Bach používal své metody k zharmonizování polí, ovšem harmonie lze dosáhnout jen se značnými obtížemi a navíc nedokonale, jestliže nejprve neposílíme energie. To je ten článek, který tomuto úctyhodnému člověku chyběl a na nějž také nakonec doplatil. Jeho osudná chyba mu přivodila mnoho nemocí, na něž nakonec předčasně zemřel ve věku 50 let. Právě svých šest posledních let života se Bach zabýval vývojem své metody. Nalezl přitom 38 bylin s účinkem na určité energetické problémy, přičemž tou třicátou osmou byl vstavač. Rostlina sice krásná, ale zákeřná...

Když mi bylo asi sedm let, byla jsem v nemocnici kvůli jisté akutní chorobě. Měla jsem horečky a zvracela jsem. Babička mi tehdy donesla kytici fialových orchidejí. Byly nádherné, ovšem dobrý pozorovatel pozná na první pohled, že tyto úchvatné rostlinky mají tak trochu zlomyslný úsměv a že v krajkách svých pestrobarevných šatů skrývají nabroušenou dýku jedu. Jenže drželi-li jste již někdy v ruce nějakou vstavačovitou rostlinu a jste-li senzibil, patrně víte, že její energie jsou sice silné ale velmi "propletené", takže mohou mást. Byla jsem malá, nezkušená a nemocná a kytice se mi strašně líbila. Postavila jsem si ji do vázy na noční stolek hned vedle postele. Druhý den mi bylo ještě hůř a můj stav se nezačal zlepšovat do té doby, dokud krásné orchideje neuvadly...

Již staří druidové výslovně varovali před užíváním vstavačů během nemoci. Edward Bach si zhoršil svůj zdravotní stav praktikováním harmonizačních prvků bez základu v posílených energiích a pak se dohnal nesprávným užíváním energií rostlin ještě dál tímto nelibým směrem...

S energiemi je třeba jednat uváženě a zodpovědně - mohou uškodit. Ovšem mohou také léčit a já vás upozorňuji, že cviky, jež jsem až dosud uváděla jsou zcela bezpečné i pro úplného začátečníka. Každý se s nimi dokáže po určité době poradit (někdo dokonce hned:-)), ale je potřeba postupovat plynule a pomalu, nevynechávat příliš mnoho schodů. Budete-li wydu praktikovat pravidelně, dodržovat všechno, co jsem vám, drazí, poradila a budete-li trpělivý, nemůže se vám nic špatného stát a první kladné výsledky se dostaví velmi brzy, většinou již během prvního cvičení. Nikdy ale nespěchejte a nesnažte se strhnout rekordy - to by nebylo ve smyslu wydy a mohlo by vám to uškodit.

Též se nepokoušejte energeticky léčit druhé, nebudete-li si stoprocentně jistí v usměrňování energií ve vlastním těle. Je sice pravda, že mistři Reiki tvrdí, že to zvládne každý - i začátečník, ale vyskytlo se zbytečně mnoho případů, kdy tomu tak nebylo. Druidi směli těchto schopností používat až dospěli do druhého stupně - do stupně kontroly (o němž jsem psala ve svém článku Lekce wydy 3), tak prosím i vy respektujte jejich moudrost - věděli, o čem mluví. Až nastane váš čas, poznáte to - pak klidně položte své ruce na tělo chorého (buďto na oslabené bytostní pole nebo přímo na ránu), zaměřte myšlenky na přetékání energií z vás samých do těla vašeho pacienta a od všeho ostatního (i od všech emocí, byť kladných - mohou vyvolávat řetězovou reakcí další emoce, které již tak kladné nebudou a někdy dokáží ublížit i vlastní, špatně směrovanou energií, nebo třeba alespoň rozptylovat vás i vašeho pacienta) se oprostěte. Nechte energie volně proudit z vašeho těla do těla nemocného. Až budete mít jistotu ve svém těle, nemusíte se bát, že byste ublížili...

A spíš pro zajímavost dodám pár vět, které jsem četla a zaujaly mě. Jen abyste věděli, jak to vlastně je s oním "podivným chvěním", které vás wyda mimo jiné učí pociťovat. Mám na mysli samozřejmě energie:-)...

"Před několika lety bylo objeveno, že část meridiánů sice neodpovídá nervovým drahám dospělého člověka, zato se však shoduje s embryonálními ganglii (uzlinami). O něco později pak byly zdokonalenými měřícími přístroji objeveny nepatrné rozdíly ve vodivosti pokožky podél energetických linií."

Možná by bylo ještě dobré dodat, že ustřihnete-li (nebo utrhnete - to je jedno) kousek listu rostliny, můžete energeticky (je to do určité míry dokonce měřitelné přístroji) vnímat jeho bývalou přítomnost. Pořád tam bude. Tak lze také vysvětlit, proč někteří lidé po amputaci stále pociťují bolest v amputované části... A snad by bylo ještě zajímavé říci, že i mrtvý člověk si ještě nějakou dobu zachovává svou auru (člověk po přirozené smrti kratší dobu než člověk, který zemřel nečekaně) a až jeho aura více méně "zmizí" (respektive se rozptýlí - energie ani hmota nikdy nezaniká, může se maximálně přetvořit na jiné formy své existence) klesne jeho váha asi o dva gramy...

A nyní přejdeme přímo ke cviku...

"Cvik harmonizujícího vhledu"

Možná jste již pochopili z mého úplného úvodu, že cvik, který se chystám dnes uvést, je cvik druhého stupně - tedy cvik harmonizační. Prosím vás tedy, aby jste se jej vyzkoušeli až budete opravdu na tak vysokém schodě, že ten krok do druhého patra - do patra harmonie - pro vás nebude znamenat nedosažitelnou vzdálenost, při jejímž překonávání, byste mohli spadnout zase dolů.

!!!Budete-li však postupovat tak, jak je zapotřebí a jak stále opakuji, nemůže se vám nic stát. Tyto cviku jsou tu k tomu, aby nám pomáhaly, ne škodily. (Stejně jako autotanec, který vám vřele doporučuji - viz článek Lekce wydy 3.) Především dbejte na: rovnoměrný, plynulý dech do břicha i do hrudníku; nevynechávejte energetické mantry, jsou-li u cviku uvedeny; plně se soustřeďte na cvik, najděte si místo, kde nebudete po celou dobu cvičení nikým rušeni; bezprostředně po nebo před cvičením nejezte; cvičte pravidelně a s mírou - stačí deset minut zato každý den; nepraktikujte ty cviky, které pro vás znamenají nadměrnou zátěž; cvičte pomalu, bděle, plynule a nadšeně - nikdy ne v nepřátelském prostředí!!! Je nesmírně důležité mít ke cvičení kladný a zaujatý vztah!!! !!!

Tento cvik mě opět naučil můj moudrý, laskavý, trpělivý a chápavý učitel, druid Ivar, a nikdy jsem se s ním nesetkala v písemné formě.

Účinek tohoto cviku je především v celkové harmonizaci a zklidnění, může také zlepšovat vnímání energií v polích. Jako zesilující prostředky doporučuji v kombinaci dřevo, dešťovou vodu a vzácné kovy. Vhodné je jejich uspořádání do "stromu" - tj. obrazec propojující kruh a trojúhelník. Na každý vrchol přibližně (klidně se spoléhejte na své pocity) rovnostranného trojúhelníku položte jeden posilující prvek a pak ještě tři na vepsanou kružnici - vždy zhruba do středu strany trojúhelníku, kde se jej kružnice dotýká. Je důležité, abyste obrazec obtáhli také energeticky (tj. aby jste jej soustředěni na tah nakreslili prstem a pociťovali přitom, jak se z vašeho prstu uvolňuje energie). Nemělo by jinak žádný význam obrazec sestavovat. Vaše pozice při cviku vzhledem k pozici je zhruba v jeho středu, proto si jej udělejte dostatečně velký.

Výchozí pozice pro cvik je v kleku mezi patami, přičemž se hlavou dotýkáte země a ruce máte před sebou rovnoběžně vedle ní. Jste uvolněni a koncentrujete se na vitální pole, vnímáte je jako zářící objekt, jehož kraje jdou do ztracena - zkrátka se pokuste naladit se na energie v něm (ve vašem vitálním poli) a vidět je jako světlo. Bude nejspíš zelené až žluté, což jsou obvyklé barvy zdravého vitálního pole. Při výdechu začněte přiměřeně hlasitě (jako když normálně mluvíte) vyluzovat (vyzpěvovat nebo "bzučet") energetickou mantru "AH". Přitom se pomalu tělem zvedejte, ruce nechte sklouznout podél těla. Odlepte svou hruď od nohou a zvětšujte úhel mezi vaším tělem a nohami. Hlavu pomalu narovnávejte nahoru. Nezastavujte se a plynule pokračujte v pohybech!!! Pozvolna po nádechu vyměňte "AH" za "TO" a vaše koncentrace postupuje výš - k emocionálnímu poli. Opět jej vnímejte jako světlo, červené, nebo oranžové až zlaté. A nezastavujte se a pokračujte pomalu dál v pohybu. Ve vzpřímeném kleku, tedy tehdy, kdy máte lýtka kolmo ke stehnům, postavte svá chodidla zezadu na bříška palců, abyste se mohli přes obě nohy najednou PLYNULE přehoupnout do stoje. Po nádechu změňte mantru "TO" na "M" a koncentraci zaměřte na pole mentální - v barvách bílých až modrých. Nepřizpůsobujte rychlost svého dechu cviku, ani cvik rychlosti vašeho dechu! Není bezpodmínečně nutné začínat vyluzovat určitou mantru přesně v okamžiku, jejž uvádím - každý je o něco jiný, přizpůsobte si cvik, aby vám vyhovoval!!! Měli byste se nakonec dostat do polohy, kdy budete stát s nohami mírně od sebe a rukama podél těla dolů. Nechte doznít energetickou mantru a přesuňte svou koncentraci na všechna pole jako celek. Buďte absolutně bdělí k celé přítomnosti, pociťujte dotek vzduchu a energií jako pohlazení. Vnímejte energetický tok ve vašem těle. Pomalu spojte na vitálním poli ruce v druidskou pěst a posouvejte jimi až nahoru k poli mentálnímu a odtud zase zpátky na vitální. Pohyb směrem nahoru je dobré doprovázet výdechem a dolů nádechem, ale někomu to vyhovuje naopak. (Při těchto pohybech možná mimoděk pocítíte energie, které protékají kolem vaší páteře - vpravo směrem nahoru a vlevo dolů jako v uzavřeném obvodu. Je to impuls k tomu, že jste připraveni na sjednocení polí.) Z vitálního pole ruce zase spusťte dolů, zatlačte jimi lehce směrem k zemi a hlavu prověste. Pak rozpojené ruce vnitřním obloukem (kruhová výseč z pomyslné kružnice, jejíž body se dotýkají vašeho pupku, jejíž nejnižší bod je ve výši vašich dlaní - máte-li ruce směrem dolů - a nejvyšší bod zhruba ve výši vašich rukou - máte-li je natažené nad hlavou) zvednete nad hlavu a mírně rozpažíte. Cítíte bdělou přítomnost, světlo všech vašich polí a radost ze cvičení a života vůbec. Vnímejte svou auru a její interakci s okolím. S výdechem ruce spustíte dolů. Celé vaše tělo je uvolněné a vaše mysl připravená koncentrovat se na libovolný předmět. Cítíte mír, který vás hladí.

Je dobré tento cvik opakovat třikrát po sobě. Vhodná doba na provádění je vždy v "době mezi časy", tedy v době, kdy se prolínají dvě denní doby (ráno při východu slunce, v poledne, večer při západu slunce a o půlnoci). (Toto rozdělování na určité vhodné a nevhodné chvíle na cvičení je dáno biorytmy - zejména duševní aktivitou, tj. fázemi, které se podobají jakýmsi fázím během spánku, ovšem týkají se bdělosti; aktivitou jednotlivých orgánů; postavením vesmírných těles; u žen na cviky může mít vliv menstruační cyklus aj..)

A na závěr tentokrát dodám tři druidské triády (druidové své učení často sestavovali do triád, aby se jim lépe pamatovalo):

"Když jsi pad,

tak rychle vstaň,

i ve stáří smíš být mlád."

"Klid v sobě máš,

i lásku a sílu,

tak se je najít snaž."

"Nečiň zlo,

vždyť není slast,

to tě jen láká ku svou past."

Go n´eirí an bóthar leat, rúin!!!