• titulka.jpg

Následující text navazuje na články Lekce wydy - úvod, Lekce wydy 1, 2, 3 a 4, které vám před přečtením tohoto článku doporučuji prozkoumat.
Tématicky nejbližší zde uveřejněné články jsou též: Wyda a druidi, Kruhy bytí a články typu Řeč našeho těla - stručný slovník (promluva našeho těla k nám samým).

V tomto článku bych Vám ráda ukázala cestu k přeměření svého zdravotního stavu, abyste věděli, kde jsou Vaše rezervy a kde naopak slabiny a podle toho mohli směrovat své úsilí...

Abychom se přesvědčili o kvalitě svého zdravotního stavu (ve smyslu tom nejširším ale také nejpřesnějším, jaký jen tento výraz může mít), musíme si pro začátek položit několik otázek:

1.) Trpím bolestí, akutními potížemi (např. zvýšená teplota, závratě, nevolnost, omdlévání) nebo se u mě vyskytují nějaké jiné projevy fyzických onemocnění či alergií?

2.) Je má námaha spjatá s určitým úkonem jemu přiměřená?

3.) Nemám problémy při usínání? Spím klidně, hluboce a nepřerušovaně?

4.) Mám chuť k jídlu a radost z jídla?

5.) Necítím se slabý, unavený a netrpím během dne energetickým deficitem?Nezdá se mi někdy, že jsou na mě kladeny příliš vysoké nároky?

6.) Mám dobrou paměť a jsem schopen se dobře soustředit?

7.) Jsem schopen obratně, promyšleně a rychle jednat?

8.) Mám radost ze života? Nerozčiluji se a nezatěžuji se nadměrně svými starostmi? Netrpím úzkostnými stavy, pocity bezmoci a skleslostí nebo třeba závistí?Nemám někdy pocit, že mě mé okolí nebere vážně?Netoužím mnohdy po pomstě, jestliže se mi děje bezpráví?

Někdy to není snadné si přiznat pravdu, ale už to, že si jí uvědomíme, je první stupeň k tomu, jak ji změnit. Nemůžeme přeci měnit něco, o čem jsme přesvědčeni, že neexistuje. Ovšem budeme-li si vědomi svých chyb a nedokonalosti světa, pocítíme svou vlastní zdravou hodnotu a překonáváním vlastních nemocí budeme klidně kráčet po cestě k sebeuvědomění a rozvoje.

Jelikož mozek zpracovává jak fyzické, tak intelektuální a emocionální dojmy, jeho funkce je ovlivňována všemi těmito oblastmi stejně. Někdy však některá z nich převažuje a z toho pak vyplývá disharmonie a i naše problémy. Existuje mnoho variant nedokonalostí energetických (bytostních) polí člověka. Z hlediska psychických problémů je však můžeme rozdělit na tyto základní typy:

1.) Neurastenie (nervozita), hysterie a nevyrovnaný způsob chování svědčí o přebytku energie mentálního a emocionálního pole a energetickém deficitu pole vitálního.

2.) Psychastenie (nadměrná úzkost a strach), předčasná únava a všeobecná nechuť jsou znakem celkové slabosti všech tří energetických polí, přičemž mezi emocionálním a vitálním vládne značná disharmonie.

3.) Problémy typu depresí, nedostatečné sebedůvěry, komplexy a pocity, že nejsem schopen zvládnout všechny nároky či tempo svého života, vyplývají z oslabení mentálního (a často i vitálního) pole a z příliš silně vyhraněného pole emocionálního. S tím souvisí i orgánové neurózy (např. impotence), které mají také většinou své příčiny v psychických problémech. V takovém případě jde většinou právě o oslabení i pole vitálního.

4.) Charakterové rysy odpovídající ješitnosti, aroganci, domýšlivosti a závisti vyplývají z toho, že oproti emocionálnímu poli jsou příliš silně rozvinutá pole mentální a vitální.

5.) Nedostatečná koncentrace a paměť mají příčinu v slabém mentálním poli.

6.) Obsedantně-kompulzivní neuróza (nutkavé a pudové jednání) má kořeny ve slabě vyvinutém emocionálním a mentálním poli, přičemž vitální pole je velmi silné.

Z fyzického hlediska jsou varianty ještě variabilnější, takže se prosím případně tažte na konkrétní případy, nicméně myslím, že mnozí z vás to již (třeba s přispěním mých článků Řeč lidského těla - slovník (promluva k nám samým)) zvládnou bezpečně interpretovat sami.

"Cvik fénixův"

A nyní, když jste již snad dokázali určit, v čem tkví váš hlavní problém, protože dokonalý není nikdo, můžeme se pustit do energetické praxe. Než začnu s konkrétním cvikem, chtěla bych však ještě říct, že se opravdu nemusíte ničeho bát, pokud si budete počínat zodpovědně a uvědoměle. Nebezpečí, o němž jsem hovořila ve svém předchozím článku, hrozí jen těm, co z nějakého důvodu zanedbají základní principy (například přeskočí první stupeň a vrhnou se hned a nepřipraveni do druhého).

Tentokrát vás seznámím se cvikem (opět je mým zdrojem nevyčerpatelná zásobárna všech podobných informací - můj drahý a milovaný skoro otec, vychovatel a učitel, druid Ivar), který se v tom nejtěsnějším kontaktu s Matkou Zemí, takže jej doporučuji provádět venku. Vhodná doba je ráno těsně po probuzení. Je to cvik vhodný i pro ty nejzačátečničtější začátečníky a je naprosto bezpečný. Neručím však za to, že každému půjde již na první pokus. V trpělivosti je však síla...

Posaďte se na paty, hlavou se dotýkejte země. Záda mějte kulatá a uvolněná. Ruce volně skrčené před sebou, dlaněmi dolů a pod nimi položené (pod každou jeden kousek) nějaké přírodniny - kamínky, rostlinky, pramínky vlasů milované bytosti, cokoliv. (Je dobré vyzkoušet několik variant přírodnin a pozorovat jak se v závislosti na nich mění průběh i výsledek celého cviku.) Koncentrujte se na energii oněch předmětů a zároveň na sílu Matky Země, které se dotýkáte. Chvíli setrvejte v pozici a pak se pomalu zvedejte do uvolněně vzpřímeného sedu na patách, ruce stále na zemi a na přírodninách. Vnímejte jak se s každým vaším pohybem mění vaše pocity, je to díky energiím a zemským paprskům kolem nás. Pomalu uchopte přírodniny do rukou (sledujte své pocity a energie přírodnin) a zvedejte je až k vašemu emocionálnímu poli. S výdechem je na něm spojíte (s přírodninami uvnitř) v druidskou pěst. Vnímáte interakci mezi vašimi energiemi a mezi energiemi přírodnin. Jaké z toho máte pocity? Pomalu se plňte radostí až po okraj, vnímejte ji jako oheň ve svém nitru - jako "oheň života". Shromažďujte jí v sobě co nejvíc a pak až jí budete naplněni jakoby "k prasknutí", plynule ale rázně zvedněte ruce nad hlavu (nesmí jít o trhavý pohyb!!!), prsty natáhněte a celé ruce propněte - tlačte je nahoru jakoby jste se jimi chtěli dotknout nebe. Vnímejte jak kolem vás padají vaše přírodniny, s nimiž jste cvičili. Zakloňte hlavu a veškeré napětí ze sebe vyneste v energetické mantře "OH", můžete poněkud přidat na síle. Všimněte si duality, kdy po napětí následuje uvolnění. Tak by tomu mělo být i v každodenním životě...

Nyní byste se měli cítit plní energie a radosti ze života, jako když se z popela zrodí fénix. Tento cvik posiluje a zároveň na primární rovině harmonizuje emocionální pole, napomáhá jeho stabilizaci a posiluje odolnost vůči citovým přepětím. Je to cvik pro radost a lásku a také pro harmonii duše...

Je vhodné tento cvik opakovat do té doby, dokud nebudete energií zcela načerpáni. Maximálně však devětkrát!!! Jinak by mohlo dojít k energetickému uzlu...

A teď, když jste dokončili cvik, položte si jednu otázku. Jak dlouho po cvičení vám vydrží harmonie a pocity, které z něj máte? Pokud vám tato doba připadá neúměrně krátká, měli byste cvičit častěji a pravidelněji. Samozřejmě je také důležité cvičit sérii cviků a ne jen jeden - jinak by vám to ani nemohlo vyjít na onu optimální čtvrthodinku třikrát denně..

Nuže jděte a rozdávejte harmonii, lásku, mír, klid a pozitivní energie vůbec. Buďte bdělí a vnímejte, co je možné vnímat. Můžete být vděční, někomu není dopřáno poznat to, co vám. Tak toho využijte, nepromarněte své šance. Můžete tak pomoci nejen sobě. Zeptejte se sami sebe a spravedlivě si odpovězte, zda jste dostatečně vnímaví, spravedliví a ohleduplní vůči svému okolí. Vnímejte, co vám působí radost a co nikoliv. Naučte se rozlišovat mezi tím, co je pro vaše zdraví prospěšné a co ne. A nezapomeňte na otázku, která je jedním z klíčů k zlaté cestě poznání: Do jaké míry jste schopen poučit se z vlastních chyb? Odpovězte si upřímně, lží byste klamali jen sami sebe...

Jsem velmi poctěna, že jste dočetl (či dočetla) tento článek až do konce. :-)

S láskou v srdci,

druidka Fedelma