• titulka.jpg

Následující text navazuje na články Lekce wydy - úvod, Lekce wydy 1, 2, 3, 4, 5 a 6, které vám před přečtením tohoto článku též doporučuji prozkoumat.
Tématicky nejbližší zde uveřejněné články jsou též: Wyda a druidi a Kruhy bytí.

Jak jsem již mnohokrát zmínila, každá nemoc nám chce něco sdělit. Zprvu je to sdělení jen upozorňující, projevuje se jako lehká choroba. Například začne to jako chřipka. Máte toho všeho již nad hlavu, a tak vaše tělo prostě protestuje. Varuje vás "Zpomal!", ale vy nereagujete a chřipku přechodíte. To oslabí vaše srdce, které potřebuje ke svému správnému fungování radost a lásku, ale vy to pomíjíte. Nemáte čas zastavit se a radovat, nemáte čas mít radost z práce, kterou vlastně ani nemilujete. Nemáte čas říct svým blízkým, co pro vás znamenají. Máte přece tolik povinností. Živíte rodinu, máte děti, chodíte do práce a šéf na vás stále naléhá, abyste již dokončila ten projekt... Pak vás začnou bolet ramena. Myslíte si, že je to z toho, jak sedíte v práci u počítače. Sníte na to pár pilulek proti bolesti a rázem je po problému. Ale ne tak docela. Vaše ramena klesala pod tíhou vašich povinností a vy jste tu bolest otupili, ale nepůsobili jste proti problému. A vaše tělo se nevzdává a urputně se brání. Už přímo křičí "Takhle ne!". Brzy se dostaví urologické potíže. Zanedbávali jste svůj partnerský vztah a problémy s ním se odrazí ve vašich ledvinách. Vaše cesta kupředu začíná být ohrožena a vaše nohy na to reagují po svém, bolí vás kotníky, pak i kolena. Problémy v rodině vám dají pocítit, že ztrácíte oporu a začne se hroutit i opora vašeho těla - páteř... Ne, nevymýšlím si. Takhle to vážně je. Píši skutečný příběh. Nemoci jsou řetězcem informací, které jsou na sobě vzájemně závislé. Nedopřát sluchu jejich poselství je jako maření činnosti výkonné moci. Zavřou vás jednou, ale vy se nepolepšíte, zavřou vás podruhé a soud již není tak milostivý jako prve. Pokusíte se utéct (vezmete si lék), ale to vám jen přitíží u dalšího slyšení...

Proto je potřeba zasáhnout hned, dokud není ještě pozdě. Dopřát sluchu té zdánlivě bezvýznamné rýmě, chřipce nebo třeba vyrážce se vyplácí, předejdete tak mnohem těžším onemocněním. Zjistěte si svůj energetický stav a popřemýšlejte o tom, v čem jsou vaše nedostatky a teď nemám na mysli nedostatky typu "neumím hrát fotbal", ale opravdové nedostatky. Pomlouvám lidi za zády, jsem pyšná nebo mám naopak příliš nízké sebevědomí, jsem se sebou nedostatečně spokojená, nemohu mu odpustit, stále spěchám, pořád se nemohu odhodlat k činu, lžu, jsem neupřímná, nenávidím, nemiluji, chci se mstít, nemám dost soucitu, jsem krutý a nelítostná, jsem stále ubrečená, jsem sobecká, nemyslím dost na sebe a nemám na sebe čas, příliš bažím po penězích, mám nerealistické cíle, dost si nevšímám světa kolem sebe, nemohu se zbavit pocitu viny, chtěla bych být dokonalá, nemám čas, nemám chuť a nadšení, neumím se radovat, nesnažím se být lepší... To jsou některé z mnoha a mnoha chyb, jichž se dennodenně dopouštíme a z nichž pak pramení naše nemoci. Psyché vždycky o krok předchází tělo. Má kamarádka se jeden den strašně rozhněvala, téměř do nepříčetnosti a ječela i na naprosto nevinné. Je hodně temperamentní a dost to přehnala a na druhý den si zlomila prostředníček - prst, který souvisí právě se zlobou a hněvem (no, a pak také se sexem, ale myslím, že tato spojitost je v tomto konkrétním případě vytěsněna na okraj:o)). A když už jsme u toho lámání prstů - já sama jsem si nedávno nalomila ukazováček, když jsem se příliš obávala jednoho důležitého životního kroku. Poučila jsem se z toho ale a strach jsem přeměnila v radost. Obě tyto emoce mají velmi podobný chemický základ, takže to nebyl nakonec problém a pak se mi celkově velmi ulevilo. Vlastně se celá obtíž naráz vyřešila a mé jednání ani nebylo tak bezhlavě šílené, jak jsem si zprvu myslela, že by mohlo být...

Cvik ve čtverci

Po tomto krátkém úvodu, který by věnován všem, bych vám dnes chtěla představit další cvik wydy. Je to cvik ze stupně sjednocení a myslím, že většina z vás, co čtete tyto stránky nejste způsobilí k tomu, abyste jej zkoušeli. Není to cvik pro začátečníky, takže vám jej v žádném případě nedoporučuji. Mohl by vám ublížit, pokud nemáte dostatečnou průpravu. Píši jej sem výhradně z toho důvodu, že mě o něj požádal jeden velmi moudrý muž, kterého si vážím. A také trochu proto, že vím, že sehnat kvalitní cvik této úrovně v ústní tradici je velmi těžké...

Drahý bratře, postav se rozkročmo na své oblíbené místo k cvičení. Nohy měj od sebe asi tak na dvojnásobek šířky pánve, můžeš i o něco méně, pokrč se v kolenou, podsaď pánev tak, aby Tvá záda byla rovná a ruce měj ve svícnu zhruba ve výši hlavy tak, aby horní část paží byla rovnoběžná se zemí. Dlaně rozevřené otoč směrem ke své hlavě, jež svírá pravý úhel s krkem. Chvíli sečkej v pozici a uvědomuj si své tělo. Pak můžeš pokračovat. Pohybuj pouze předloktím tak, aby tvé ruce vytvořily část trojúhelníku okolo Tvé hlavy. Celý tento trojúhelník si současně v duchu představuj, má jasnou zlatou barvu a září a pomalu se zvětšuje. Nakonec se zvětší natolik, že stojíš celý uvnitř a on okolo Tebe září. Trojúhelník symbolizuje v tomto případě tři energetická pole a uvěznění v nich. Jejich propojením dochází k něčemu novému, k postoupení na vyšší stupeň ducha. Jejich propojení je prvním významným, vědomým krokem k propojení s celkem, s nekonečnem, s Podstatou, s Bohem, s Nirvánou. Je jedno, jak to kdo nazývá. Sjednocení tří polí prakticky znamená prolomení Abredu a tím určitý druh osvobození...

Zlatý trojúhelník, v němž nyní stojíš, proměň ve čtverec tím, že vrátíš své paže do výchozí pozice. To jistým způsobem znázorňuje proces, který probíhá všude. Povstání z Podstaty a opětovný návrat do ní. Čtverec je nejjednodušší symbol, který znázorňuje celek. Je to univerzální archetyp, který je ve všem. Čtvernost je v živlech, ve světových stranách, v základních psychických funkcích. Křesťanství má čtyři evangelia, v Indii jsou čtyři kasty, buddhismus má čtyři cesty v duchovním vývoji... Čtyřka je mostem mezi viditelným a neviditelným světem, mezi tvarem a beztvarou existencí, mezi duchem a tělem. Čtverec, který jsi nyní stvořil, obsahuje všechna Tvá čtyři bytostní pole. Ano, to není překlep. Čtvrté bytostní pole skutečně existuje. Já jsem si dříve vždycky myslela, že je to jen mé propojení s kosmickou energií, ale to je trošku něco jiného, i když to velmi souvisí, protože jednou ze základních funkcí čtvrtého pole je právě "propojovat". Někteří jsou schopni vnímat jej již na nižším stupni, ale všeobecně platí, že jej člověk zaregistruje tehdy, kdy stane na stupni sjednocení. Vitální pole jsou instinkty a tělo, emocionální emoce a duše, mentální jsou myšlenky a duch, čtvrté bytostní pole znamená "božství v člověku". Každý má všechna čtyři, ale čtvrté se hůře chápe, jelikož se těžko vyjadřuje v pojmech a jelikož je dál běžnému lidskému životu a dennímu "zornému poli" člověka...

Nyní nech chvíli čtverec plát. Plně se na něj soustřeď a vnímej, jak ovlivňuje tok Tvé energie. Pak před svými třemi nižšími bytostními poli zároveň maluj kruhy rukama ve směru od těla ven. Obě Tvé ruce jdou zároveň spolu, avšak nedotýkají se. Dlaně máš otočené směrem dovnitř, ono to nakonec jinak skoro ani nejde:o). Tyto kruhy jsou podobné těm, jaké se v mnoha cvicích vyskytují před jednotlivými třemi nižšími poli, ale teď je tvoříš před všemi třemi zároveň, protože nyní již prakticky neexistuje žádné vitální, emocionální a mentální pole. Teď existuje jedno univerzální superpole.

Nakonec vrať ruce do výchozí polohy. Cvik je nejlepší opakovat třikrát za sebou, nejlépe ráno. K posílení je vhodný strom, zbytek vyber intuitivně. Měl by se cvičit velmi plynule a dost dynamicky, ale takové věci Ti již nemusím říkat. Tak mnoho štěstí!