• titulka.jpg

Dalšlí lekce cvičení.. doporučuji přečíst předešlé články.. Lekce wydy 1-8.

Již dříve jsme si řekli, že proces léčení je procesem "navrácení se" do rovnováhy, do harmonie s okolím i se sebou samým. Ale kdy byla nějaká bytost takto harmonická? Zdá se vám, že nikdy? Avšak ano, v době, kdy byla v jednotě s Podstatou, z níž se později oddělila, aby mohla projít dlouhým vývojovým procesem postupného pochopení. Možná to zní nesmyslně, ale smysl to má. Všechno na světě má smysl, i když někdy je skryt hluboko pro povrchem. Čas a rozměr existují, abychom všechno nemuseli prožívat najednou a na jednom místě, a tak lépe pochopili. Pochopení existuje, aby bytosti směřovaly k rovnováze. A bytost existuje, protože existuje vývoj a vývoj existuje, protože se všechno stále mění, což znamená transformuje - transformuje se určitý základ z jedné podoby do druhé a vychází tak napovrch vždy určitý jeho aspekt. Úkolem bytosti je navrátit se do Podstaty, do absolutní jednoty, tedy vyvážit v sobě veškeré aspekty. Vyvážit vlastnosti ohnivé (vzrušivé), vodní (klidové), zemité (dostředivé) a vzdušné (odstředivé) a nechat je projevovat ve střední, optimální míře (ani ne málo, ani ne příliš - nestát se třeba příliš ochotným, ale umět i říct ne, je-li to zapotřebí). Vyvážit stránku tělesnou a duchovní. atd. Dostat se zkrátka do rovnovážného stavu a v něm setrvat.

Co je tedy ten proces léčení? Je to posunutí se směrem dál, dál k jednotě. Vyléčený se nevrátil jen do původního stavu. Člověk, který se doopravdy vyléčil, něco pochopil, dostal se dál. Jinak by nemoc neměla smysl, ale nemoc má smysl a můžeme za ni děkovat, protože nás učí. Nemoci jsou nejjasnějším varováním matky přírody, jakého se nám může dostat a pokud neuposlechneme tohoto impulsu a nemoc potlačíme nepřirozeným prostředkem, vyskytne se další a ještě horší, aby nám zvěstovala naši chybu. Pro úplné vyléčení je potřeba změnit určitý postoj. Například nemůžeme-li nějakou zkušenost strávit a zpracovat, naskytnou se žaludeční potíže. Proto je potřeba najít příčinu a pokusit se změnit stanovisko. Není to na škodu. Nadměrné trvání na svých nesprávných názorech je stejně velkou chybou jako přílišné podléhání mínění okolí. Změna nazírání na svět mnohdy pomůže i z nejzávažnějších chorob. Sama jsem měla tu čest spolupracovat s jednou moc skvělou pacientkou, jíž jsem léčila energiemi. Tato dáma během několika měsíčního léčení velmi změnila své postoje a nakonec se zcela uzdravila - a to především díky vlastnímu pochopení. Nikdy není nic ztraceno. Této dámě dávali lékaři naději nanejvýš na další tři měsíce života, ale zde popisovaná metoda nezklamala. Je to již bezmála šest měsíců po vynesení soudného verdiktu, ale zmíněná žena je silná osobnost a myslím, že ještě nějakou dobu vydrží mezi námi. Avšak až smrt přijde, přijme ji tak, jak se na velkého člověka sluší. Smířena, s úsměvem na rtech a s hlubokým pochopením.

Nejhorším indikátorem nemoci je tedy negativní myšlení. Nemoc jako taková je vlastně jen projev. Ano, nepopírám, že je nemoc provázena hojným výskytem virů nebo bakterií v organismu, ale tyto organismy pouze vyhledávají patogenní zóny podobně jako třeba kočky. Žijí tam, kde se negativně myslí, kde je strach, nenávist, nepochopení, nadměrná tvrdohlavost nebo malá vůle a nedostatečné stání si za svými názory, stres, nadměrné zahledění do sebe a bezohlednost nebo i nadměrná ohleduplnost atd.

Říká se, že zdraví pacient je jenom špatně vyšetření a na naší lidské úrovni je to pravda. Každý má v auře nějaký nedostatek (i když zprvu třeba ne příliš nápadný, nemusí to být hned díra - ale například určitý odstín oranžové barvy se vyskytuje v auře lidí náchylnějších k onemocnění ledvin). A tento "nedostatek" dřív nebo později vyústí v nějakou poruchu. Abychom ale zlepšili své chyby a tak se alespoň některým těm poruchám vyhnuli, oddáme se nyní dalšímu velmi prospěšnému cviku, abychom posilovali a harmonizovali v jednotě duši i tělo.

Cvik "Svíce"

Tentokrát bych vás ráda seznámila se cvikem z poněkud jiné oblasti, než je wydy. Je to jóga. Dnes velmi populární východní ucelený systém cvičení a filosofie, který se na rozdíl od wydy díky chrámovým bratřím zachoval dodnes v poměrně všeobecně dostupné a původní formě (i když je uzpůsoben spíše východnímu způsobu života). Tento cvik, který uvedu, je asi ten nejznámější cvik jogínský. Určitě jej znáte, ale ani netušíte, jaký je jeho původ a na co všechno je dobrý. Já jsem se s ním seznámila v buddhistickém chrámu v Indii od bratra Dharjásina. Je všeobecně nazýván "svíce" a je označován za nejlepší z jógových cvičení, protože napíná a uvolňuje rovnoměrně celé tělo. Natahuje páteř, posiluje zádové a břišní svaly, též svaly nohou a šíje. Zmírňuje bolesti při křečových žilách a pomáhá proti únavě nohou. Napomáhá dostatečnému prokrvení mozku a oblastí kolem páteře a pánve, které jsou normálně zásobeny okysličenou krví jen nedostatečně. Lepší krátkodechost, silné bušení srdce, bronchitidu a astma díky zvýšenému prokrvování prsou a šíje. Uvolňuje orgány uložené v břiše před jejich vzájemným tlakem, čímž podporuje trávení, zbavuje tělo škodlivin a působí na získání nové vitální síly. Účinná je při močových a menstruačních potížích stejně jako při hemeroidech. Pomáhá nalézt jedinci optimální hmotnostní kategorii díky stimulaci štítné žlázy. Posiluje a vyrovnává centrální nervový systém, odstraňuje stres a nespavost. Má regenerační účinek a povzbuzuje funkci hormonálních žláz a omlazuje je i pohlavní orgány.

"Svíce" se cvičí takto: Lehněte si na záda, ruce nechte podél těla. Volně a zhluboka dýchejte. Po celou dobu cviku se soustřeďte na pravidelný dech do hrudníku i břicha. Pomalu zvedněte zadeček a spodní část zad. Rukama se při tom opřete o bedra, přičemž palce směřují dolů. Lokty zůstanou těsně u těla. Až začnete držet tělo v rovnováze, opřete se rukama ještě výše o žebra a dále vtáhněte zadeček. Napněte nohy zcela směrem vzhůru. V této poloze setrvejte zpočátku jen chvíli - deset vteřin nebo minutu, jak vám bude příjemné. Později dobu prodlužujte až na tři minuty.

Tento cvik je vhodný i pro úplné začátečníky a odpovídá zhruba prvnímu stupni - posílení vitálního pole ve wydě.

Přeji Vám zdraví v nejširším slova smyslu, drazí. Mějte se krásně!