• titulka.jpg
Jak už název sám napovídá, článek informuje o situaci, plánech a dalších věcech spojených s druidskými uskupeními v České republice v roce 2010. Jedná se o uskupení: ADF, DB a OBOD.
Na úvod pro mě asi nejpřekvapivější zpráva: ADF v České republice, jakožto skupina, končí (toto její působení ovšem neskončilo v únoru 2010, ale rozpadla se již dříve, mám pocit někdy podzim/zima 2009). Pokud vím, určitá skupina vyformována byla, ale skončilo to určitým ?nezájmem? či malým počtem zájemců o věci, co systém předkládaný ADF nabízí, aby se to mohlo rozjet ?naplno?. Jak mi bylo potvrzeno, v nejbližší době se jakési znovu-obnovení nechystá, lidé z tohoto uskupení pokračují na své cestě dál sami za sebe? pro hledající ohledně ADF a jeho kontaktů v ČR, bych odkázal na stránky Čarovné zrcadlo, které budou k dispozici koncem února, jak mi bylo sděleno.

Jako další máme na našem seznamu Druidy Boiohaema. Jak se píše na jejich stránkách, navázali spolupráci s OS Boii, takže zřejmě můžeme předpokládat, že bude pokračovat ve stávajícím duchu. Co se týká akcí soukromých, někteří členové budou zřejmě pořádat soukromé akce, na které (po)zvou jak členy DB, tak přátele, či další hledající, co jsou s DB v kontaktu. Situace ve skupině se od roku 2008, kdy DB byli ?zahledění sami v sobě?, zlepšila a zřejmě můžeme očekávat další rozvoj skupiny.

Jako poslední, dle abecedy, nám zbývá česká pobočka, resp. studijní skupinka řádu OBOD. Žádné veřejné akce zatím tato skupina nepořádala, a pokud je mi známo, ani to nemá v plánu. Členové skupinky se primárně soustředí na studium korespondenčního kurzu OBOD a na vlastní individuální rozvoj. Nejedná se tedy ani tak o druidské uskupení, ale spíše o skupinu studentů. Studenti z této skupiny se angažují v různých organizacích, zakládají si místní skupinky či působí samostatně.

Tolik k aktuální situaci, podle informací z února 2010.