• titulka.jpg

Na den otevírání parků (13. května) jsem poprvé navštívil jeskyni Býčí skála, proslavenou nejen archeologickými nálezy z doby halštatské. Tento článek se bude zabývat jak hmotnými nálezy situace v Býčí skále, tak i spirituální interpretací.

Na to, co se v Býčí skále odehrálo a co vše tam bylo nalezeno, vás raději odkáži na odborné publikace (např. Bauerová, A.: Zlatý věk Keltů v Čechách; Bílek, J.: Hádanky naší minulosti 1; aj.). Ve stručnosti si můžeme říci toto. V jeskyni bylo objeveno mnoho koster. Lidských okolo 40 a snad všechny byly připraveny o tělesné údy, často bez rukou, nohou, hlav. Mimo to tam byla objevena snad nejstarší jeskyní kovárna v Evropě, čtyřkolový vůz, tzv. žezlo či slavná soška býčka.


soška býčkaMá se za to, že se jednalo o rituální pohřeb velmože. Spolu s ním měla být rituálně usmrcena jeho družina, která sním šla na jeho poslední cestu (zvláštností je, že většina koster patří dívkám mezi 12-15 lety). Mimo to se tam vyskytovaly i obětiny jako obilí, šperky atd.


vstup do jeskyněZ duchovního hlediska je to místo velmi zvláštní. Tohle, co zde napíši, jsou jen mé pocity, myšlenky a vjemy. Jakmile jsem vešel dovnitř, padl na mně takový lehce stísněný pocit, ale ten zmizel, neb nad ním zvítězila spíše má zvědavost. Každopádně se mi to tam moc nelíbilo. Z energetického hlediska je to tam ?hrozné,? energie je silná, však negativní, její barva taktéž není moc hezká. Bahno, tmavé, husté, lepící se? Jakmile jsme však zašli hlouběji, pryč od předsíně, dále dovnitř jeskyně, tak na mne, kupodivu, padla velká bolest břicha, z ničeho nic a já měl nutkání utéci z té jeskyně pryč. Vydržel jsem to však. Jakmile se naše skupina však vracela zpět, tak jsem pocítil možnou přítomnost astrálních bytostí (teď mám na mysli ty, co se tam nevyskytují přirozeně).

Tohle jsou mé pocity a myšlenky z návštěvy. Rozhodně bych tam chtěl asi ještě jednou, i když jsem si tehdy říkal, že mi to stačilo.

AKTUALIZACE 2013: Nevím, jestli bych to vnímal obdobně, když bych do jeskyně znovu zavítal. Mám v úmyslu se tam znovu vydat a více si to tam procítit. Poté článek znovu aktualizuji ;-)